Hotelski kompleks Plitvice

Hotelski kompleks Plitvice ugostiteljska namjena
Ocjenjivati mogu samo registrirani korisnici. Prijavite se | Registrirajte se

IDEJA/PROJEKT

Studio Obris
  • Grad: Rakovica
  • Godina projekta: 2012
  • Godina izvedbe:
  • Tip građevine: ugostiteljska namjena
  • Površina: 25000,00 m2
Prikaz veće karte
Na lokaciji turističke zone Drezničko selište – Čatrnja, udaljenoj 10 km sjeverno od glavnog ulaza u Nacionalni park Plitvice, smjestio se Hotelski kompleks Plitvice. Na cca 4,4 ha iznimno zahtjevnog strmog terena, visinske razlike i do 20 m, formirana je zgrada hotela sa 18 vila i zasebnim objektom restorana. Oblik zgrade hotela je rezultat prilagodbe zadanim uvjetima kako bi se maksimalno iskoristile prednosti ukopavanja u prirodni teren. Formirane su 2 zone korištenja - javni dio prema pristupnoj cesti (pristupni trg, terasa restorana i parkirališna površina) i privatni dio prema zelenilu i rekreativnoj zoni ("dvorište hotela"). Hotel sačinjavaju 2 volumena - niski volumen čini javni dio - zajednički javni sadržaji, a visoki volumen intimniji prostori - sobe.
Više Manje
Hotel ima 206 smještajnih jedinica, a od zajedničkih sadržaja izdvaja se hotelski restoran, kongresna dvorana za cca 400 sjedećih mjesta, wellness sa bazenom, 10 tak sauna i ostalim pripadajućim sadržajima, te nizom vanjskih sportskih terena koji su formirani na terasama oko hotela.
Vile u naselju su smještene u 2 grupe: južni kompleks čini 15 vila, tip1 sa po 8 smještajnih jedinica (soba), a tip 2 su formirale 3 vile na istočnom dijelu kompleksa sa reprezentativnim pogledom prema udolini i po 6 smještajnih jedinica (apartmana). Vile imaju još dodatno 138 smještajnih jedinica.
Samostojeća zgrada restorana koja je naslonjena na zajednički pristupni trg hotela funkcionira kao neovisan objekt, orjentiran nacionalnoj kuhinji za cca 150 sjedećih mjesta za vanjske korisnike kompleksa.

Površina:
HOTEL          P=19.800,00 m2 BGP
18 VILA          P=4.320,00 m2 BGP
RESTORAN     P=926,00 m2 BGP

Autor: Lovorka Kaić Matešić, dia; koautor: Birgit Wäldin, dia

vrh stranice