Tim Novak

Uprava i veleprodaja
Zagreb, Škorpikova 2a
tel.: 01/3436-555
fax: 01/3498-558
mail: komercijala@tim-novak.hr


Izložbeno prodajni saloni

ZAGREB, Škorpikova 2a
tel.: 01/3436-535
       01/3436-536
fax: 01/3436-558
mail: zagreb@tim-novak.hr

RIJEKA, Škurinjska cesta 8
tel.: 051/230-530
fax.: 051/500-530
mail: rijeka@tim-novak.hr
vrh stranice