Društvo arhitekata Rijeka

www.d-a-r.hr

 Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka

Tel/Fax: (051) 585 829
Gsm: +385 91 925 1526 (Gorana Stipeč Brlić – predsjednica)
E-mail: info@d-a-r.hr;

Cilj Društva arhitekata Rijeka je razvijanje i promicanje hrvatske arhitekture i kulture prostora te afirmiranje raznolikog i kontinuiranog razvoja hrvatske arhitekture.

Radi ostvarenja ciljeva iz prethodnog članka Društvo arhitekata Rijeka obavlja slijedeće djelatnosti:

  • sudjelovanje u organizaciji i provedbi strukovnih natječaja iz područja arhitekture i urbanizma i akcija zaštite čovjekova okoliša
  • poticanje suvremene arhitekture i njenog vrednovanja
  • zaštitu djela hrvatske arhitekture i rada svojih članova
  • sudjelovanje u pripremama za donošenje zakona i propisa koji utječu na sudbinu arhitektonskog stvaralaštva
  • poticanje i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija iz područja arhitekture i urbanizma
  • organiziranje kongresa, simpozija, konferencija, znanstvenih i drugih skupova, izložbi i stručnih putovanja
  • razvijanje suradnje sa srodnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama
  • usklađivanje rada arhitekata, njegovanje i razvijanje etike arhitektonskog poziva
  • davanje stručnih mišljenja o elaboratima, analizama, planovima razvoja i slično, na zahtjev društvenih, gospodarskih i drugih organizacija, ili u svoje ime i bez zahtjeva
  • dodjeljivanje odgovarajućih nagrada i priznanja kao poticaj stvaralaštvu s područja arhitekture, urbanizma i dizajna, te javnoj afirmaciji dijela članova Društva

 

vrh stranice