Impressum

izdavač:
Studio 4AD d.o.o. za arhitekturu i oblikovanje
Huzjanova 20, Zagreb

direktorica:
Petra Tončić Lipovšćak, dia
@    petra@arhitekti.hr

uredništvo:
Petra Tončić Lipovšćak, Ratko Lipovšćak, Jadranko Major, Nikola Šimunić, Zoran Barlović, Tamara Zamelli
@     urednistvo@arhitekti.hr

voditelj projekta Atlas suvremene hrvatske arhitekture:
Ratko Lipovšćak, dia
@     ratko@arhitekti.hr

marketing:

@     marketing@arhitekti.hr
M     ++385 99 800 66 66
M     ++385 99 47 529 00

pitanja, komentari i savjeti

@      info@arhitekti.hr
T       ++385 1 348 44 88
M      ++385 91 47 529 47

slanje podataka

@      arhitekti.hr@gmail.com

oblikovanje:
4PLAY.design, www.4play.design
vrh stranice