o projektu

Nova, aktualna inačica Portala je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA

www.strukturnifondovi.hr

PODACI O PROJEKTU


IZRADA KOMPLETNOG WEB RJEŠENJA ZA WWW.ARHITEKTI.HR

Korisnik:

Studio 4 AD d.o.o. za arhitekturu i oblikovanje

Ukupna vrijednost projekta:

 143.410,56 kn

Bespovratna sredstva:

 80.309,91  kn

Vrijeme provedbe:

 15.10. 2018. – 15.10.2019.

Opći cilj projekta:

Stvoriti kvalitetnu i ažurnu web stranicu koja omogućuju informiranost posjetitelja te predstavljaju primarni kontakt s javnošću, klijentima, potencijalnim klijentima, medijima i drugima.

Specifični cilj projekta:

Kroz implementaciju nove web stranice, implementirano je kvalitetno i ažurno web rješenje koje posjetiteljima pruža aktualne i lako dostupne informacije, omogućene su uštede vremena i resursa u komunikaciji s potencijalnim klijentima, omogućena je bolja komunikacija s javnošću te veća informiranost iste, bolja i brža prezentacija Društva na Internetu te dvosmjerna komunikacija s posjetiteljima web stranice.
Projektom ,,Izrada kompletnog web rješenja za www.arhitekti.hr'' na Portal će se implementirati kompletno novo web rješene za portal - EasyEdit CMS sustav u responzivnom web dizajnu. Time će se optimizirati domena i poboljšati pristupačnost (na razini korisnika i uređaja) i operabilnost Portala te Atlasa suvremene hrvatske arhitekture za postojeće, a uz povećanje vidljivosti usluga poduzeća, privući će se nove korisnike. Ojačat će se tržišna pozicija i povećati konkurentnost poduzeća prijavitelja na domaćem te postaviti temelji za proboj na strana tržišta. Direktnim spajanjem arhitekata, investitora i izvođača omogućit će se podizanje kvalitete cjelokupnog procesa gradnje i time utjecati na podizanje kvalitete života. 

Rezultati projekta:

 1. Povećana uspješnost domaćeg i međunarodnog poslovanja

2. Povećani su prihodi od prodaje i izvoza usluga Društva.  

Odgovorna osoba za provedbu:

Ratko Lipovšćak, dipl.ing.arh., glavni urednik

@: ratko@arhitekti.hr

t: +385 1 348 44 88

m: +385 91 47 529 47

vrh stranice