Društvo arhitekata grada Osijeka

www.daos.hr

Društvo arhitekata grada Osijeka (u daljnjem tekstu: DAO) je dragovoljna izvanstranačka strukovna organizacija, koja djeluje s ciljem razvijanja i afirmiranja hrvatske arhitekture, kulture prostora i zaštite čovjekova okoliša, a u skladu s etikom i uzancama arhitektonskog poziva.

DAO je udruga, organizirana prema «Zakonu o udrugama». DAO djeluje samostalno u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenim Statutom, i može se udruživati s drugim društvima.

Sjedište DAO je u Osijeku, Prolaz Matice Hrvatske 1. DAO djeluje na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, do osnivanja društva u ostalim gradovima Županije. Rad DAO je javan. DAO predstavlja predsjednik DAO, a zastupaju ga predsjednik, odnosno član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik DAO.

DAO ima svojstvo pravne osobe i upisano je u Registar udruga pri Županijskom uredu za opću upravu. Puni naziv DAO glasi: Društvo arhitekata grada Osijeka.

DAO uspostavlja veze sa svojim članovima izravno ili putem klubova i sekcija. Članovi mogu, u cilju uspješnijeg djelovanja i okupljanja, a prema svojim potrebama i mogućnostima osnivati klubove i sekcije. Klubovi i sekcije nemaju svojstva pravne osobe. Način rada klubova i sekcije određuje se njihovim pravilnicima, koji moraju biti u skladu s ovim Statutom, a potvrđuje ih Izvršni odbor DAO.

Ciljevi i zadaci DAO su:

 • sudjelovanje u pripremama za donošenje zakona i propisa koji utječu na okolnosti arhitektonskog stvaralaštva;
 • razvijanje i afirmiranje osječke i hrvatske arhitekture i kulture prostora
 • zalaganje za raznolik i kontinuirani razvoj osječke i hrvatske arhitekture
 • sudjelovanje u organizaciji i provedbi akcija zaštite čovjekova okoliša
 • razvijanje i afirmiranje arhitektonske struke
 • poticanje suvremene arhitekture i njenog vrednovanja
 • zaštita osječke i hrvatske arhitekture te rada svojih članova

Djelatnost, na provođenju ciljeva i zadataka DAO, obuhvaća:

 • poticanje i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija
 • organiziranje i provođenje natječaja s područja arhitekture i urbanizma
 • organiziranje kongresa, simpozija, konferencija, znanstvenih i drugih skupova, izložbi i stručnih putovanja
 • razvijanje suradnje sa srodnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama
 • usklađivanje rada arhitekata, njegovanje i razvijanje etike arhitektonskog poziva
 • davanje stručnog mišljenja o elaboratima, analizama, planovima razvoja i sl., a na zahtjev društvenih, gospodarskih i drugih organizacija, ili u svoje ime i bez zahtjeva
 • dodjeljivanje odgovarajućih nagrada i priznanja, kao poticaj stvaralaštvu s područja arhitekture i urbanizma, te javnoj afirmaciji dijela članova DAO
 • poticanje osnivanja i rada Komore arhitekata na nivou Republike Hrvatske

 

vrh stranice