Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

www.gfos.unios.hr

MISIJA

Misija Građevinskog i arhitektonskog fakulteta jest doprinos društvu unapređivanjem znanja kroz obrazovanje studenata na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima te provođenju znanstvenih i tehnologijskih istraživanja u polju građevinarstva. Uvažavajući temeljne vrijednosti kao što su etičnost, transparentnost, afirmativnu konkurentnost, kooperativnost i komunikativnost, Fakultet nastoji u svakom članu zajednice razviti kreativnu sposobnost i kompetentnost da radi mudro, odgovorno i efikasno s ciljem općeg napretka zajednice etablirajući Fakultet kao poželjno mjesto studiranja u regionalnim, nacionalnim i europskim okvirima. U tom smislu će Fakultet trajno voditi računa o sve većoj potrebi za učenjem i znanjem te dalje ustrajno osiguravati da svojom vizijom, organizacijom, uslugama te nadzorom i porastom kvalitete bude prepoznat kao centar izvrsnosti u području obrazovanja, istraživanja i stručnog djelovanja u području građevinarstva.

 

VIZIJA


Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek kontinuirano će se usklađivati sa svojom misijom te će svoj razvoj usmjeravati ka formiranju obrazovnog i znanstvenoistraživačkog centra izvrsnosti u području građevinarstva. U tom je smislu zadaća Fakulteta postati vodećim centrom visokog obrazovanja u građevinarstvu u Istočnoj Hrvatskoj, kako na sveučilišnoj obrazovnoj, tako i stručnoj obrazovnoj razini. Svojim korisnicima pružat će kvalitetne usluge iz područja visokoškolskog obrazovanja temeljene na prikupljanju, obradi i primjeni podataka o ishodima učenja, osiguravati i razvijati mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja te poticati aktivno uključivanje u europski prostor visokog obrazovanja. Također će nastojati u što većoj mjeri povezivati obrazovni proces sa znanstvenoistraživačkim radom te gospodarstvom kroz aktivno uključivanje u znanstvene i tehnologijske projekte te suradnju s drugim obrazovnim ustanovama, institutima te stručnjacima i ekspertima iz prakse. Uz ove temeljne ciljeve posebno ćemo nastojati:

 

 • postići željenu (i provjerivu) razinu znanja studenata koji napuštaju pojedine obrazovne cikluse;
 • permanentno optimizirati broj studenata i nastavnika, organizaciju nastave ustrojavati u skladu sa suvremenim bolonjskim principima (brojnost grupa, metode izvođenja nastave, kvalitetnija oprema i sl.);
 • osiguravati brzu i efikasnu „protočnost“ novih ideja, znanstvenog podmlatka i znanstvenih projekata;
 • kontinuirano raditi na poboljšanju kvalitetnije međunarodne suradnje, poglavito na regionalnom planu;
 • ciljano opremati vlastite laboratorije u skladu s definiranom vlastitom znanstvenom prepoznatljivošću te stvarati nove podatake za cjelokupnu znanstvenu domenu,
  razvijati motivirajuće međuljudske odnose temeljene na povjerenju, međusobnom uvažavanju i afirmativnoj konkurentnosti;
 • podržavati razvijanje jake alumni organizacije koja će omogućavati održavanje trajne veze naših završenih stručnjaka s matičnim fakultetom na obostranu korist;
  razvijati kapacitete potrebne za organiziranje i vođenje stručnih i znanstvenih simpozija;
 • poticati objavljivanje visokostručne i znanstvene literature.

 

vrh stranice