Kampus Borongaj u Zagrebu

N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja
KAMPUS BORONGAJ U ZAGREBU
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU raspisuje, a


UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

organizira i provodi


javni, otvoreni i anonimni


N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja

KAMPUS BORONGAJ U ZAGREBU

INVESTITOR I RASPISIVAČ
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Trg Maršala Tita 14, Zagreb, koje zastupa rektor prof.dr.sc. ALEKSA BJELIŠ.


ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik HRVOJE HRABAK, dipl.ing.arh.


PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe pod vodstvom ovlaštenog arhitekta člana Hrvatske komore arhitekata i pravne osobe registrirane za projektiranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.


ROKOVI
Početak natječaja: ponedjeljak, 25.10.2010. godine

Kolokvij na terenu: subota, 30.10.2010. godine, 10h

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: ponedjeljak, 15.11.2010. godine

Rok predaje natječajnih radova: utorak, 29.12.2010. godineNatječajne podloge mogu se podići i naručiti radnim danom od 9-16 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata UHA), Trg bana J.Jelačića3/I, Zagreb, tel. 01/4816151 begin_of_the_skype_highlighting              01/4816151      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 01/4816151 begin_of_the_skype_highlighting              01/4816151      end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting, fax 01/4816197, e-mail: mladena@uha.hr, uz naknadu od 300,00kn plativih isključivo na žiro račun Udruženja hrvatskih arhitekata br. 2360000-1101550751 Zagrebačka banka d.d., Zagreb, svrha doznake: podloge za natječaj KAMPUS BORONGAJ U ZAGREBU, s pozivom na broj OIB za fizičke osobe i pravne osobe.

Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid u UHA-i, Trg bana J. Jelačića 3/1.
NAGRADE
Ako do određenog roka prispije najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:


I. nagrada 95.000,00 kn
II. nagrada 75.000,00 kn
III. nagrada 58.000,00 kn
IV. nagrada 43.000,00 kn
V. nagrada 33.000,00 kn

Tri jednakovrijedna otkupa po 20.000,00 kn.


OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:


Ocjenjivački sud

1. Bojan Baletić, dipl.ing.arh., predstavnik Sveučilišta

2. Jadranka Veselić Bruvo, dipl.ing.arh., predstavnik Grada

3. Vito Turšić, dipl. iur., predstavnik MZOŠ

4. Nikola Popić, dipl.ing.arh., predstavnik UHA-e

5. Kees Christiaanse, arh., ETH Zurich, vanjski član

6. Joan Busquets, arh., Harvard, Barcelona, vanjski član

7. Julien De Smedt, arh., Danska, vanjski član


Zamjenik OS-a

Mladen Jošić, dipl.ing.arh., predstavnik UHA-e

Stručni savjetnici

1. Ivan Rupnik, arhitekt, Norteastern / Harvard, za urbanizam

2. Milan Pavlinić, dipl.ing.arh., MIT, za energiju i okoliš

3. Mikala Holms Samsoe, arhitekt, Min. znanosti, tehnologije i inovacije, Danmark, za socijalni okoliš

4. Prof. Ivan Dadić, dipl.ing.prom., Fakultet prometni znanosti, Sveučilište u Zagrebu, za promet


Tehnička komisija 1

1. Ana Dana Beroš dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača

2. Andrijana Pozojević, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Tehnička komisija 2*

3. Ana Mrđa, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača

4. Margareta Luša, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

* Samo u slučaju velikog broja radova


Tajnik natječaja

Kristina Careva, dipl.ing.arh.Natječaj je raspisan u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

Registarski broj natječaja 107-10-ZG-UA.

OCJENJIVAČKI SUD

http://www.d-a-z.hr/?sec=natjecaj&id=128

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice