Područje Rujevica u Rijeci

NATJEČAJ
za izradu urbanističko – arhitektonskog rješenja
STAMBENOG PODRUČJA RUJEVICA U RIJECI
GRAD RIJEKA, Korzo 16 Rijeka, kojeg zastupa gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DaR), Đure Šporera 8, Rijeka, koje zastupa predsjednik Igor Rožić, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve stručne fizičke osobe (dipl.ing.arh., ing.arh., stud.arh.) koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uz uvjet da je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt.

ROKOVI

Početak natječaja: ponedjeljak 30. kolovoza 2010.

Predaja natječajnih radova do: srijeda 08. prosinca 2010.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: petak 01. listopada 2010.

Završetak rada Ocjenjivačkog suda najkasnije do: ponedjeljak 24. siječnja 2011.

Dokumentaciju za nadmetanje natjecatelji mogu podizati i naručiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati do završetka Natječaja, uz predočenje dokaza o uplati iznosa od 300,00 kn na žiro račun DaR-a 2484008-1104685292 (RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.), s pozivom na broj 02-OIB tvrtke/za pravne osobe/ ili 02-OIB /za fizičke osobe/, na adresi Društvo arhitekata Rijeka, Đure Šporera 8, telefon 051/333-602 begin_of_the_skype_highlighting 051/333-602 end_of_the_skype_highlighting, fax 051/317-355.

Svrha doznake je “Naknada – Natječaj Rujevica”. Polog će biti vraćen natjecateljima koji su predali natječajni rad koji je u skladu s Uvjetima natječaja.

Natječajne podloge se mogu dobiti na uvid u gradskim društvima arhitekata.

Natječajne podloge objavljene su na stranici http://www.d-a-r.hr (izbornik download/podloge…)

Podloge na www.d-a-r.hr su isključivo informativnog karaktera. Za službeni pristup natječaju mogućnosti su definirane u Općim uvjetima natječaja.

NAGRADE

Ako do određenog roka prispije najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada 140.000,00 kn

II. nagrada 95.000,00 kn

III. nagrada 65.000,00 kn

2 x otkup 2 x 20.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:

Članovi:

Srđan Škunca, dipl.ing.arh. i građ., predstavnik raspisivača

dr.sc.Tihomir Jukić, dipl.ing.arh., predsjednik OS, predstavnik raspisivača

prof. Janez Koželj, u.d.i.a., dopredsjednik OS, predstavnik provoditelja

Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

dr.sc. Anka Mišetić, dipl.soc., predstavnik raspisivača Igor Rožić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Jadranka Vranek, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača

Zamjenici članova:

Vladimir Benac, dipl.oec., predstavnik raspisivača

Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Konzultanti:

dr.sc. Aleksandra Deluka, dipl.ing.građ., konzultant za promet

Tea Čaljkušić Mance, dr.med., konzultant u svojstvu predsjednice Odbora za manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke

Tehnička komisija:

Neven Jeličić, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača

Srđana Matošić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Tajnica natječaja:

Maja Čukelj, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Ovaj natječaj raspisan je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 110/07, dalje u tekstu: Zakon o javnoj nabavi) i odredbama Pravilnika o organizaciji i provođenju natječaja s područja arhitekture i urbanizma (“Narodne novine” broj 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG, koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je 103-10-RI-AU.

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice