• PRINT
  • E-MAIL
A A A

impressum

izdavač:
Studio 4AD d.o.o. za arhitekturu i oblikovanje
Huzjanova 20, Zagreb

direktorica:
Petra Tončić Lipovšćak, dia
@    petra@arhitekti.hr

uredništvo:
Petra Tončić Lipovšćak, Ratko Lipovšćak, Jadranko Major, Nikola Šimunić, Zoran Barlović, Tamara Zamelli
@     urednistvo@arhitekti.hr

voditelj projekta Atlas suvremene hrvatske arhitekture:
Ratko Lipovšćak, dia
@     ratko@arhitekti.hr

marketing:
Jadranko Major, dia
@     marketing@arhitekti.hr
M     ++385 1 348 44 88

pitanja, komentari i savjeti

@      info@arhitekti.hr
T       ++385 1 348 44 88
M      ++385 91 47 529 47

slanje podataka

@      arhitekti.hr@gmail.com

oblikovanje:
4play design, www.4play.hr

izrada web portala:

Web marketing d.o.o., www.wem.hr
EasyEdit CMS, www.easyeditcms.com
  • Share |

BRZA PRETRAGA

POKROVITELJI

Vorwerk
-
-