• PRINT
  • E-MAIL
A A A
ATLAS

Obiteljska kuća u Serdarovoj

Ocijeni:
Stranica još nije ocijenjena.
Dva Arhitekta
Grad: Zagreb
Godina projekta: 2007
Godina izvedbe: 2013
Tip građevine: obiteljske kuće
Površina: 399,00 m2
Prostornu koncepciju kuće u Serdarovoj ulici određuju veliki nagib terena i vizure na grad, a njezina se unutrašnjost strukturira po vertikali.
Dva volumena kuće povezana su zatvorenim hodnikom u visini prizemlja, ali i na nivou najniže etaže. Manji volumen obuhvaća garažu, apartman za gosta i prostore za veća društvena okupljanja. U većem se volumenu smjestio stan vlasnika kuće. Prostorni je tok unutar kuće isprepleten i slojevit, a tlocrtni raspored s tri ulaza najuočljivija odrednica. Glavni ulaz u stan u ravnini je s cestom, sporedni ulaz na sjevernoj fasadi većeg volumena otkriva prostor „djevojačkog“ apartmana, dok se bočni ulaz apartmana za goste u manjoj kući skriva u stubišnom prolazu između dva volumena.

Dnevni je boravak podijeljen na dva dijela; jedna polovina zauzima najvišu etažu kao salon s pogledom na grad, a druga najnižu s izravnom vezom u vrt. Koncepcija se prostorne složenosti proširuje i na eksterijer.
Dramatičnost izraza nastaje kontrastom padajuće linije uzdužnog profila ceste i obrnutog smjera uzlazne crte kompozicije volumena, ne samo na uličnoj nego i na dvorišnoj strani.
Otvori fasade se urezuju u masu čime potenciraju monolitnost, blokovski karakter volumena. Balkon, pergola, niša i prolaz, skulpturalni su elementi akcentuiranja pročelja.
Premda je za fasadu izabrana zemljana boja kao element krajolika, težište oblikovanja nije na boji, nego na teksturi. Slaganjem klinker pločica različite debljine nastaje trodimenzijski mozaik treperave opne kuće.
Suradnici: Robert Leš (fotografija)

Komentari

Trenutno nema komentara.
  • Share |

BRZA PRETRAGA

POKROVITELJI

Kimi Commerce
-
-