Zona Ciglana, Sesvete

Zona Ciglane Sesvete Radionica arhitekture Franić višenamjenske građevine
Ocjenjivati mogu samo registrirani korisnici. Prijavite se | Registrirajte se

IDEJA/PROJEKT

IDEJA/PROJEKT

Radionica arhitekture Franić
  • Grad: Sesvete
  • Godina projekta: 2005
  • Godina izvedbe:
  • Tip građevine: višenamjenske građevine
  • Površina: 105366,00 m2
Idejno arhitektonsko – urbanističko rješenje zone „Ciglana“ u Sesvetama

Natječajni rad - 1. nagrada

Autori: Matej Bender, d.i.a.- Ljudevit Devide - Višeslav Franić, d.i.a. - Hrvoje Hrabak, d.i.a
Autorska suradnja : Miron Hržina, d.i.a.
Suradnici:. Željko Pavlović, d.i.a.

Program: poslovno – trgovačko – uslužno – ugostiteljski kompleks sa multipleks kinom, stanovanje, javni prostori trgova i parkova


gradotvorne postavke:
- sagledan u širem okolišu, plan ostvaruje kritičnu masu sadržaja koji pulsiraju aktivnošću 'Homo ludensa' u kontaktnoj zoni zagrebačkog ringa, isto tako, plan ostvaruje suvislo povezivanje sesvetske ceste sa zonom zelenila na sjeveru, kroz niz graduiranih urbanih sekvenci;
- odnos privatno / javno, odnosno izgrađeno / neizgrađeno, čini svojevrsni yin-yang na parceli - planski zadanih 50% pokrivenosti terena ostvareno je u gornjem dijelu parcele, a izrezi - prosjeci u tom dijelu preseljeni su na donji dio
- javni prostori, bez obzira na razinu kontrole (trgovi, unutarnji trgovi i ulice, lože), čine jedan, uravnotežen, integralni sustav, s jasnom komunikacijom i dnevnim periodima i ciklusima aktivnosti, koji čine taj sustav gradski aktivnim 0-24
- prepoznati (pješački, vizualni ...) koridori su afirmirani kroz urbane sekvence javnih prostora, kako vanjskih, tako i natkritih i unutarnjih: sesvetska - naselje blago zadro - crkva, buduća veza prema sjeveru i zelenoj zoni
- provodna tema kroz cijeli prostor zahvata su vrtovi, od potpuno privatnih do potpuno javnih; vrtovi imaju teme, a značenjski i formalno potpuno pripadaju i urbanom okolišu zahvata i njegovog polururalnog susjedstva

osnovne zone izgradnje
- područje zahvata je, programom investicije, primarno zonirano prema namjenama i taj je zoning u rješenju prihvaćen, uz nužne interpretacije
- programski je čitljiva podjela na tri trake u smjeru sjever - jug
- zapadna traka u donjem dijelu ima javni prostor - trg / park sa serijom ambijenata: pristup, oranžerija, terase, nadstrešnica, gradska loža; gornju granicu javnog prostora čine dvije poslovno - stambene zgrade iza kojih je niz od još četiri stambene zgrade; između tih zgrada je niz međusobno povezanih vrtova u koje pristup imaju samo korisnici zgrada
- središnja traka je kontinuirana po cijeloj visini obuhvata, cjelokupno javne, poslovne i komercijalne namjene; uz sesvetsku cestu je poslovna zgrada phoenix capitis, na koju se, nakon cezure dijagonalnog prodora prema crkvi, nadovezuju javni i poslovni sadržaji - galerije, saloni, trgovine, veliki hall i multipleks kino, uz koje je vezana i phoenix akademija; veliki građevni volumen učinjen je rahlim nizom atrija i slobodnostojećim volumenima kino dvorana i glavnog halla; atriji su dio provodne strukture tematskih vrtova
- istočna traka sadrži javne površine, javne, poslovne i stambene zgrade u donjoj zoni, a u sebe integrira i crkvu, koja je formalno izvan obuhvata; u gornjoj zoni ove trake su još četiri stambene zgrade s međusobno povezanim privatnim vrtovima; trg u donjem dijelu ove zone postavljen je kao pristupni trg crkve
- u smjeru istok-zapad čita se povezivanje donje zone svih traka u seriju jasno artikuliranih javnih površina - trgova, parkova, prolaza s kojih se ostvaruje pristup svim javnim sadržajima u zgradama
vrh stranice