Zagreb na Savi

ZAGREB NA SAVI - Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska.
Javna prezentacija projekta Zagreb na Savi održat će se 14. i 15.12.2017. od 15 do 19 sati u Društvu arhitekata Zagreba.

ZAGREB NA SAVI
Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska

Tehnička koncepcija programa Zagreb na Savi (Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska) rezultat je optimizacije te detaljne analize 13 potencijalnih namjena sustava. Osnovne značajke koncepcije su stabilizacija razina podzemnih voda, zaštita od poplava, korištenje energetskog potencijala, razvoj plovnosti te evakuacija velikih voda mimo grada Zagreba rekonstruiranim oteretnim kanalom Sava-Sava.Umjesto velikih hidroelektrana, predviđena je izgradnja malih hidroelektrana na 10 lokacija unutar korita rijeke Save. Korištenjem najnovije tehnologije umanjen je utjecaj na okoliš te su značajno poboljšani financijski parametri energetskog dijela Programa. Opisana je koncepcija analizirana kroz Stratešku studiju utjecaja na okoliš te Studiju izvodivosti čiju je izradu sufinancirala Europska unija.

Društvo arhitekata Zagreba želi predstaviti struci i široj javnosti projekt Zagreb na Savi, a prezentacija projekta namijenjena je stručnoj javnosti, arhitektima, urbanistima, krajobraznim arhitektima, sociolozima, antropolozima, ekonomistima, prometašima, ekolozima, geolozima i drugim relevantnim strukama i nevladinim organizacijama kao i lokalnoj samoupravi.

Prezentacijom se želi upoznati kolege i stručnjake koji mogu i žele dati svoj doprinos promišljanju potencijala i razvoja ovog neprocjenjivog prostora koji je bitan element gradskog identiteta i održivog razvitka.
Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save uključivanjem svih dionika želi pronaći najbolji oblik za rješavanje problema navedenog područja.

Prezentacija u Društvu arhitekata Zagreba nastavak je upoznavanja stručnih javnosti s novom koncepcijom te prilika za davanje smjernica u daljnjem razvoju Programa.

Raspored radionice nalazi se ovdje.izvor: DAZ

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice