Vatrogasni dom Drage

Vatrogasni dom Drage Metapolis zgrade javne namjene

IDEJA/PROJEKT

Metapolis
  • Grad: Pakoštane
  • Godina projekta: 2010
  • Godina izvedbe:
  • Tip građevine: zgrade javne namjene
  • Površina: 350,00 m2
Vatrogasni dom DVD Drage, općina Pakoštane
autor idejnoig rješenja: Nina Karamarko, d.i.a.
gl. projektant: Maria Francesca Piscitelli Gotovina d.i.a.
vrh stranice