Usvojen prijedlog Zakona o energetskoj učinkovitosti

Na 183. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 18.9.2014., ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak predstavio je Nacrt prijedlog zakona o energetskoj učinkovitosti.
Razlog donošenja Zakona je usklađivanje s direktivama Europske unije, a za cilj ima određivanje i postizanje ušteda neposredne i primarne energije i to primjenom mjera energetske učinkovitosti, a sve kako bi se dostigao cilj povećanja energetske učinkovitosti Europske unije za 20% do 2020. godine i olakšao put daljnjim poboljšanjima energetske učinkovitosti nakon 2020. godine.

„Time se uređuje postupanje javnog sektora u ugovaranju energetske usluge, čime se stvaraju preduvjeti da država preuzme ulogu pružanja primjera za stvaranje tržišta za energetske usluge“, istaknuo je Vrdoljak.

Isto tako, ministar je ukazao i na činjenicu da se navedenim prijedlogom Zakona stvaraju i preduvjeti da se za investicije u državnu imovinu koristi privatni kapital te da se pokrene investicijski ciklus bez dodatnih troškova države.

„Tim Zakonom uređujemo dva instituta, koji imaju utjecaj na vlasnike stanova u višestambenim zgradama, a to je jedno od ključnih pitanja za javnost. To su energetska usluga i energetska obnova zgrada“, kazao je ministar, naglasivši pritom kako se oba instituta uređuju na način da je za sklapanje ugovora potrebna natpolovična suglasnost suvlasnika zgrade, a ne kao što je do sada bilo, svih suvlasnika zgrade.

„Drugim riječima, otvorili smo vrata i točno definirali što je energetska usluga, što energetska učinkovitost i omogućili energetsku učinkovitost u višestambenim zgradama“, objasnio je ministar.

Energetska usluga je posao u kojem tvrtka ulaže svoj novac u poboljšanje energetske učinkovitosti, na primjer izolaciju zidova, stanar zbog tog ulaganja ima smanjen račun za energiju, a tu uštedu plaća. Plaćanje uštede je račun za energiju, odnosno ušteda se tretira kao energent, i plaća se račun za ostvarenu uštedu. Na taj način je trošak uštede reguliran i Uredbom o ugovaranju energetske usluge za javni sektor, gdje je propisano da se energetska usluga plaća na isti način kao i plin, struja, voda i drugi troškovi. Ti troškovi se ne plaćaju iz pričuve, nego su redovni troškovi energije. Kako bi bili sigurni da stanarima troškovi sigurno neće rasti, posebno se navodi da: poduzetnik ulaže isključivo svoja sredstva, da naknada za uštedu ne može biti veća od ostvarene uštede i to za svakog stanara pojedinačno, te ako se ušteda ne ostvari, stanar nije ništa dužan platiti, i ta se obveza ne može izbjeći, na primjer obračunom otkupa neamortiziranog dijela ulaganja ili drugo. Ulaganje u povećanje energetske učinkovitosti u takvom slučaju isključivo je obveza tvrtke, a stanar plaća jednak ili manji račun za energiju u odnosu na situaciju u kojoj takvog ulaganja nema. Kako bi se osigurala dodatna sigurnost, svaki stanar može zatražiti potvrdu ostvarenja uštede od Nacionalnog koordinacijskog tijela.

Energetska obnova zgrade odnosi se na izvođenje radova kojima se poboljšava energetsko svojstvo zgrade. Provodi se prema nacionalnim programima, u kojima se određuju korisnici sredstava i drugi detalji vezano uz provedbu programa obnove. Suvlasnici mogu ugovoriti energetsku obnovu i bez korištenja sredstava iz programa.

Bez uređivanja tih odnosa suvlasnici nemaju mogućnost ostvariti ulaganja u smanjenje potrošnje energije bez suglasnosti svih suvlasnika, što bi ih ograničavalo u raspolaganju vlastitom imovinom na energetski učinkovit način, a predstavljalo bi i značajnu prepreku razvoju poslovanja za pružanje energetske usluge, odnosno energetske obnove zgrade.

Zaključno, ministar Vrdoljak je naglasio kako će se donošenjem ovoga Zakona stvoriti uvjeti za postavljanje ciljeva, usvajanja mjera za smanjenje potrošnje energije i mehanizama za poticanje energetske učinkovitosti kroz institucionalne, financijske i druge okvire za uklanjanje prepreka koje sprečavaju razvoj tržišta energetske učinkovitosti.


izvor: mingo.hr

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice