Uređenje javnih površina Senja

N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja
UREĐENJE TRGA CILNICA, PAVLINSKOG TRGA I ULICE POTOK U SENJU

RASPISUJE, ORGANIZIRA I PROVODI
GRAD SENJ – GRADSKO POGLAVARSTVO
UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)


INVESTITOR I RASPISIVAČ
GRAD SENJ, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, kojeg zastupa gradonačelnik DARKO NEKIĆ, prof.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik HRVOJE HRABAK, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt, ili ovlašteni urbanist ili dipl.ing.arh.

ROKOVI
Početak natječaja: ponedjeljak, 20.9.2010. godine
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: četvrtak, 14.10.2010. godine
Rok predaje natječajnih radova: utorak, 23.11.2010. godine

Natječajne podloge mogu se podići i naručiti radnim danom od 9-16 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata UHA), Trg bana J.Jelačića3/I, Zagreb, tel. 01/4816151, fax 01/4816197, e-mail: mladena@uha.hr, uz polog od 300,00kn plativih isključivo na žiro račun Udruženja hrvatskih arhitekata br. 2360000-1101550751 Zagrebačka banka d.d., Zagreb, svrha doznake: podloge za natječaj UREĐENJE TRGA CILNICA, PAVLINSKOG TRGA I ULICE POTOK U SENJU, s pozivom na broj, za fizičke osobe OIB, a za pravne matični broj.

Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid u UHA-i, Trg bana J. Jelačića 3/1 i u Općem pravnom odjelu, Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2, Senj.

NAGRADE

Ako do određenog roka prispije najmanje osam (8) radova koja su stručno izrađena i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada 70.000,00 kn

II. nagrada 42.000,00 kn

III. nagrada 28.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Ocjenjivački sud
Helena Paver Njirić, dipl.ing.arh., predsjednica OS-a, predstavnik UHA-e
Darko Nekić, dopredsjednik OS-a, prof., gradonačelnik Grada Senja
Blaženka Ljubović, prof., ravnateljica Gradskog muzeja u Senju
Lovorka Prpić, dipl.ing.arh., predstavnik UHA-e
Igor Rožić, dipl.ing.arh., predstavnik UHA-e

Zamjenik OS-a
Zorislav Petrić, dipl.ing.arh., predstavnik UHA-e

Stručni savjetnik
Mr.sc. Gordana Grčić-Petrović, prof., predstavnik Ministarstva kulture RH

Tehnička komisija
Bojan Linardić, dipl.ing.arh., predstavnik UHA-e,

Tajnik natječaja
Marko Trzun, dipl.ing.arh.

Natječaj je raspisan u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

Registarski broj natječaja 104-10-SE-UA.

OCJENJIVAČKI SUD

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice