Ulaz Lozovac

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko urbanističkog rješenja ulaza Lozovac, NP Krka

INVESTITOR i RASPISIVAČ
natječaja je Javna ustanova Nacionalni park KRKA, Trg Ivana Pavla II, broj 5, Šibenik
ORGANIZATOR I PROVODITELJ
natječaja Ured ovlaštenog arhitekta Lino Jajac, Šibenik, Ive Zaninovića 5
VRSTA NATJEČAJA
državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni, arhitektonsko urbanistički , za realizaciju
SVRHA I CILJ
natječaja su redefinicija prometnog, prostornog i oblikovnog koncepta današnjeg kopnenog ulaza LOZOVAC i
oblikovanje novog, potrebama prikladnijeg arhitektonsko urbanističkog rješenja.
registarski broj Natječaja 144 - 12 ŠB - AU koji je počeo 15. svibnja 2012. godine
broj pristiglih radova: 26
Ocjenjivački sud u sastavu:
mr. Željko Bulat, dipl. iur., Nacionalni park KRKA,
Mirna Bojić, dipl. ing. agr. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb
Zoran Popović, ing. arh., ovlašteni arhitekt, Šibenik,
Damir Lučev, dipl. ing. arh.,ovlašteni arhitekt, Šibenik,
mr. sc. Gustav Červar, dipl. ing. arh., Šibenik – predsjednik OS,
prof. dr. sc. Zdravko Peran , dipl. ing. prom., Šibenik,
Miroslav Škugor, dipl. ing. arh.,Ministarstvo kulture Šibenik
je na 5 plenarnoj sjednici donio slijedeće odluke

DODJELJUJU SE NAGRADE
PRVA NAGRADA
u iznosu 104.000,00 kn dodijeljuje se radu po šifrom 21
autori ATMOSFERA d.o.o., Bernarda Silov dipl.ing.arh., Davor Silov mag.ing.arh., Martin Kapuđija mag.ing.arh.,
Antonija Serdarević mag.ing.arh., Iva Čember mag.ing.arh.

DRUGA NAGRADA
u iznosu 65.000,00 kn dodijeljuje se radu po šifrom 19
autorI Tonko Zaninović dipl.ing.arh., Ratko Lipovšćak dipl.ing.arh.,suradnik Ivana Bevanda dipl.ing.arh.

TREĆA NAGRADA u iznosu 37.000,00 kn dodijeljuje se radu po šifrom 18
autorI Davor Bušnja dipl.ing.arh., Ida Polzer M. arch., Ines Hrdalo mag.ing. prosp.arch.

OTKUPI
jedan od tri jednakovrijedna otkupa u vrijednosti od 18.000,00 kn dodijeljuje se radu pod šifrom 04
autor Blaž Maričić dipl.ing.arh.

jedan od tri jednakovrijedna otkupa u vrijednosti od 18.000,00 kn dodijeljuje se radu pod šifrom 09
autorI Arta projektiranje d.o.o. Amira Čauševićdipl.ing.arh. Nataša Škarić dipl.ing.arh. perspektive Saša Košutić
dipl.ing.arh. suradnici Tatjana Bilek Žurić dipl.ing.arh. Ivona Prašnički dizajner Ured Ovl. arh. Vlasta Marčić,Vlasta
Marčić dipl.ing.arh., suradnici Nkomir Gabelić dipl.ing.arh. Nenad Marčić dia Olea d.o.o. Tatjana Sršen ovl.
krajobrazni arhitekt suradnik Karla Sršen student

jedan od tri jednakovrijedna otkupa u vrijednosti od 18.000,00 kn dodijeljuje se radu pod šifrom 26
autori Siniša Bodrožić dipl. ing. arh. Ivan Rališ dia, TEHNOZONE d.o.o., Miljenko Hanžek dipl. ing. arh.

Uz zadržavanje prava provjere i po preporuci Ocjenjivačkog suda, Raspisivač Natječaja će izradu komplet projektne
dokumentacije, koja je predmet natječaja, povjeriti autoru prvonagrađenog rada, odnosno pravnoj osobi ovlaštenoj za obavljanje svih stručnih poslova koju predloži prvonagrađeni autor, a koji stječe pravo ugovaranja izrade navedene dokumentacije. Cijena izrade projektne dokumentacije računa se prema Pravilniku o cijenama usluga HKAIG ("Narodne novine", broj 85/99) Otvaranje izložbe planirano je za 01. rujan 2012. godine o čemu će se natjecatelji i javnost dodatno obavijestiti.

za Ocjenjivački sud
tajnik Natječaja
Lino Jajac dipl. ing.arh
u Šibeniku 08. kolovoza 2012. godine

više: www.npkrka.hr

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice