Ulaz Lozovac, NP Krka

N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonsko urbanističkog i krajobraznog rješenja
ulaza LOZOVAC
JU Nacionalni park Krka

raspisuje javni, državni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ

za izradu idejnog arhitektonsko urbanističkog i krajobraznog rješenja

ulaza LOZOVAC


INVESTITOR I RASPISIVAČ
Javna ustanova Nacionalni park KRKA, Trg Ivana Pavla II, broj 5, 22000 Šibenik, telefon: 022.201.744, fax: 022.336.836, kojeg zastupa ravnatelj mr. Željko Bulat, dipl. iur.

ORGANIZATORIPROVODITELJ
Javna ustanova Nacionalni park KRKA, Trg Ivana Pavla II, broj 5, 22000 Šibenik, telefon: 022.201.772, fax: 022.336.836, kojeg zastupa ravnatelj mr. Željko Bulat, dipl. iur.

PRAVO SUDJELOVANJA
PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke ipravne osobe, a koje ispunjavaju stručne uvjete objavljene u raspisu natječaja. Smatra se da su zahtjevi stručnosti zadovoljeni ako natjecatelj ima pravo nositi titulu ovlaštenog arhitekta

ROKOVI
Početak natječaja: ponedjeljak, 04.07.2011.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: srijeda 20.07.2011.
Rok predaje natječajnih radova: petak, 07. 10. 2011.

Natječajne podloge mogu se naručiti i podići radnim danom od 9-14 sati u Javnoj ustanovi Nacionalni park KRKA, Trg Ivana Pavla II, broj 5, telefon: 022.201.772, fax: 022.336.836, e-mail: lino.jajac@si.t-com.hr , uz uplatu od 100,00 kn plativih na žiro-račun: Javna ustanova Nacionalni park KRKA br. 2411006-1011111117 Jadranska banka d.d. Šibenik.. Svrha doznake: podloge za natječaj ULAZ LOZOVAC, s pozivom na broj - OIB za fizičke osobe i tvrtke.
Natječajne podloge se mogu dobiti na uvid u UHA Zagreb te regionalnom društvu arhitekata.

NAGRADE
Ako do određenog roka prispiju radovi koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u netto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada 104.000 kn
II. nagrada 65.000 kn
III.nagrada 37.000 kn

Tri jednakovrijedna otkupa od po 18.000,00 kn netto.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:

Članovi:
mr. Željko Bulat, dipl. iur., Nacionalni park KRKA, Šibenik
Mirna Bojić, dipl. ing. agr., Ministarstvo kulture, Zagreb
Nastija Alfier, dipl. ing. arh., ovlaštena arhitektica, Šibenik
Zoran Popović, ing. arh., ovlašteni arhitekt, Šibenik
Damir Lučev, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt, Šibenik
mr. sc. Gustav Červar, dipl. ing. arh., Šibenik
Milivoj Miletić, dipl. ing. građ., ovlašteni arhitekt, Šibenik

Članovi zamjenici:
Ivo Glavaš, prof., Ministarstvo kulture, Šibenik
prof. dr. sc. Zdravko Peran , dipl. ing. prom., Šibenik

Tehnička komisija:
Željko Šain, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt
Madlena Roša - Dulibić, dipl. ing. arh.

Tajnik natječaja
Lino Jajac, dipl. ing arh. ovlašteni arhitekt

Natječaj je raspisan u skladu s PRAVILNIKOM O NATJEČAJIMA S PODRUČJA ARHITEKTURE I URBANIZMA (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je 123 - 11 - ŠB - AUK

OCJENJIVAČKI SUD

više na: www.arhitekti-hka.hr

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice