Typar

Typar DuPont
Upotreba geotekstila u građevinarstvu pokazala se u dugotrajnoj praksi kao rješenje koje štedi novac i poboljšava svojstva konstrukcije u odnosu na klasične, do sada upotrebljavanje tehnike.

Primarni izazov sa kojim se susreću geotekstili u praksi, je otpornost na oštećenja u grubim uvjetima ugradnje. 95% svih oštećenja geotekstila obično nastaje tijekom same ugradnje. Samo materijali koji podnesu grube uvjete i naprezanja pri ugradnji, mogu kasnije u eksploataciji, potpuno zadovoljiti funkciju za koju su bili projektirani.

Funkcije geotekstila Typar SF

• separacija
• stabilizacija
• filtracija
• drenaža
• zaštita

Jedna od karakteristika kojom se posebno ističu Typar geotekstili je velika apsorpcija energije, koja se definira kao površina ispod krivulje koja definira odnos vlačne sile i istezanja. Mnogi geotekstili (kako je vidljivo iz grafikona) podnose visoke vlačne sile, ali im je pri tom mali modul istezanja. Uz 100% polipropilenski geotekstil Typar, jedino tkani geotekstili postižu visoki modul istezanja pri velikim vlačnim silama.

Razlika u energiji apsorpcije (većoj površini pod krivuljom) govori o karakteristici materijala da je u trenutku ugradbe, također postojan i čvrst, i da neće doći do proboja i prije nego materijal bude ugrađen. Naime, tehničke karakteristike materijala se ispituju u laboratorijima. Tijekom ugradbe, u grubim uvjetima, gdje se često veliko kamenje baca sa velike visine, geoteksili su izloženi uvjetima koji nisu ni približno slični onima za koje u namijenjeni. Oštećenja koja pri tom nastaju, uvjetuju da se takvi oštećeni materijali ugrađuju, u startu, obezvrijeđenih osnovnih karakteristika. Dakle, ono za što su projektirani, funkcionira u idealnim uvjetima "na papiru", no startna pozicija sa koje kreću u eksploataciju, se često bitno mijenja nakon ugradbe.
vrh stranice