Traka za brtvljenje DB 70

Traka za brtvljenje DB 70 Murexin
(Dichtband DB 70)

Komponenta sistema Murexin, hidroizolacija na spoju zidova i podova.

širina 120 mm
širina 120 mm
širina 240 mm

kutni element - unutarnji
kutni element - vanjski
vrh stranice