Stručni skup u Karlovcu

Stručni skup Prostorno uređenje i gradnja 2017. održat će se 27. rujna 2017. godine u Karlovcu (Knjižnica za mlade, Banjavčićeva 8).
Hrvatska komora arhitekata, Područni odbor Karlovac i Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovca pozivaju Vas na stručni skup –
Prostorno uređenje i gradnja 2017.

Program:

9.30-10.00 prijave / okupljanje sudionika

10.00-10.15 pozdravni govori:

1. Martina Furedek Hajdin, dipl. ing. arh, zamjenica župana Karlovačke županije

2. Marina Jarnjević, mag. iur, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša

3. Vesna Ribar, dipl.ing.građ, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca

4. Matija Vinski dipl.ing.arh, Predsjednik Područnog odbora Hrvatske komore arhitekata / moderator


10.15 -11.00 PROPISI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE:

Zakon o gradnji: doc. dr. sc. Milan Rezo, dipl. ing. geod., pomoćnik ministra za dozvole državnog značaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Zakon o prostornom uređenju: Gordana Kovačević, dipl.ing.arh., voditeljica službe za prostorne planove u Upravi za prostorno uređenje, Sektoru za prostorno uređenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja


11.00-11.15 Pitanja i diskusija

11.15-12.00 IZMJENE PROPISA U POSTUPKU ISHOĐENJA AKATA O PRAVU GRAĐENJA, E – DOZVOLA: Marina Jarnjević mag. iur.

12.00-12.15 Pitanja i duskusija

12.15-12.30 pauza za kavu / zakusku

12.30 - 13.30 OKRUGLI STOL

1. Martina Furedek Hajdin dipl. ing. arh.

2. Marina Jarnjević mag. iur.

3. Vesna Ribar dipl. ing. građ.

4. doc. dr. sc. Milan Rezo, dipl. ing. geod.

5. Gordana Kovačević, dipl.ing.arh.

6. Matija Vinski, dipl. ing. arh., moderator


Sudjelovanje na Skupu je besplatno!
Stručni skup se u Programu stručnog usavršavanja vreduje s četiri (4) sata.

Prijavaizvor: HKA

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice