Soba rektora

Soba rektora Mario Beusan, Af interijeri

FOTOGRAFIJE

Mario Beusan, Af
  • Grad: Zagreb
  • Godina projekta:
  • Godina izvedbe:
  • Tip građevine: interijeri
Soba rektora Sveučilišta u Zagrebu:
ALMA-MATER-CROATICA
prikaz razvoja visokog školstva u Hrvatskoj

1. Diploma kralja Leopolda I. (23.07.1667.), faksimil, papir
2. Filozofske teze, diploma Ivana Josipa Marbucha iz 1685., faksimil, platno
3. Odredbe carice Marije Terezije o osnivanju Kraljevske akademije znanosti i umjetnosti 5.08.1776., faksimil, platno
4. Portret, Nikola Skerlec Lomnički,  vrhovni ravnatelj školstva u Hrvatskoj i Slavoniji od 1777. do 1787., faksimil, platno
5. Spomen medalja osnutka Sveučilišta 1874., M&W Stuttgart, avers, foto-uvečanje
6. Spomen medalja osnutka Sveučilišta 1874., M&W Stuttgart, revers, foto-uvečanje
7. Portret, Ivan Mažuranić, hrvatski ban od 1873. do 1880., faksimil, platno
8. Slike članova prvog Sveučilišnog zbora u šk. god. 1874./'75., fotokolaž, faksimil
9. Staro ceremonijalno žezlo, oko 1830.
10. Veliko ceremonijalno žezlo, poklon cara Franje Josipa I.
11. Rektorski lanac iz 1877. s likom Josipa Juraja Strossmayera (I. Kerdić, 1919.)
12. Novi rektorski lanac (Kosta Angeli Radovani, 1969.)
13. Portret, prvi rektor Sveučilišta dr. Matija Mesić, foto-uvečanje
14. Posljednja strana Spomenice o otvorenju Sveučilišta 1874. s potpisima sudionika, faksimil, papir
15. Portret, biskup Josip Juraj Strossmayer (Vlaho Bukovac, 1892.), faksimil, platno
vrh stranice