Rezultati osječkog natječaja

Objavljeni su rezultati natječaja za studentski paviljon na kampusu u Osijeku.
GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK
kao provoditelj objavljuje rezultate za

URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI, JAVNI, OTVORENI, ZA REALIZACIJU, U JEDNOM STUPNJU I ANONIMNI N A T J E Č A J ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA ZGRADE
STUDENTSKOG PAVILJONA U SVEUČILIŠNOM KAMPUSU U OSIJEKU

Predmet natječaja je bila izrada idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja za realizaciju studentskog paviljona u zapadnom dijelu osječkog kampusa te se provodio na hrvatskom jeziku.

Raspisivač / investitor natječaja je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek, MB 3049779, OIB 78808975734, tel: (031) 224 102, e-mail: rektorat@unios.hr, koje zastupa Rektor prof.dr.sc. Željko Turkalj, osobe raspisivača za kontakt Nataša Bošnjak, dipl.ing.arh, nbosnjak@unios.hr, Marija Vegar, dipl.oec. mvegar@unios.hr

Provoditelj natječaja je Građevinski fakultet Osijek (GFOS), Drinska 16a, Osijek, MB 3397335, OIB 04150850819, tel: (031) 540 070, e-mail: gfos@gfos.hr, kojeg zastupa Dekan, prof.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ.,
odgovorna osoba provoditelja izv.prof.dr.sc Željko Koški, ovl.arh.
osoba provoditelja za kontakt doc.dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh., dstober@gfos.hr

Izrađivač natječajnog elaborata je Građevinski fakultet Osijek, Drinska 16a, Osijek, MB 3397335, OIB 04150850819, tel: (031) 540 070, e-mail: gfos@gfos.hr, osoba izrađivača za kontakt doc.dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh., dstober@gfos.hr

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI ODBORU ZA NATJEČAJE: 23-15/OS-UA/NJN
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV-01/2015

Natječaj se proveo kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN.

Natječaj se proveo u skladu s glavom II. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, te odlukom Ustavnog suda NN 13/14), ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata.

Pravo sudjelovanja imale su sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je bio zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Ocjenjivački sud djelovao je u sastavu:

1. izv.prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.inž.arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda
2. prof.dr.sc. Željko Turkalj, dipl.oec., rektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
3. prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.inž.građ., prorektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
4. Željka Jurković, dipl.inž.arh.
5. Željko Andraši, dipl.inž.arh.

Zamjenik člana:

Bruno Andrašić, dipl.inž.arh.


Pored formalnih kriterija, Ocjenjivački sud je ocjenjivao 34 pristigla rada temeljem sljedećih osnovnih kriterija:

- ispunjavanje programskog zadatka (broj smještajnih jedinica, parterno uređenje i sl.),
- kvaliteta ukupnog prostornog koncepta cjeline i pojedinačne zgrade paviljona, odnos urbanističkog rješenja prema okolnom prostoru i doprinos formiranju novih obilježja u slici grada, (način povezivanja s postojećom zgradom, odnos smještajnih jedinica i ostalih sadržaja i sl.),
- racionalnost projekta i planirane izvedbe (odnos bruto/neto površina, izvedivost i sl.),
- originalnost i atraktivnost arhitektonskog izraza, estetske i oblikovne kvalitete rješenja,
- ekološka komponenta projekta, energetska učinkovitost i ušteda energije (uklopljenost korištenja obnovljivih izvora energije u rješenje, korištenje kišnice i sl.).

Ocjenjivački sud donio je na 3. Sjednici Ocjenjivačkog suda , 21. prosinca 2015. godine, jednoglasno sljedeću Odluku:

1. NAGRADA u iznosu 75.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „06“Autori:
Ana Begović
Kata Marunica
Andrija Matotan
Nikica Pavlović
Nenad Ravnić
Goran Rukavina
Filip Vidović


Slika 1 | Slika 2 | Slika 3 | Slika 4 | Slika 5


2. NAGRADA u iznosu 50.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „01“Autori:
ATELIERarhitekti d.o.o.
prof. Jurij Kobe u.d.i.a.
Nataša Blažko, m.i.a.
Maja Kovačič, m.i.a.
Tanja Paulin, m.i.a.
Peter Plantan, u.d.i.a.
Urša Podlipnik, u.d.i.a.


Slika 1 | Slika 2 | Slika 3 | Slika 4 | Slika 5


3. NAGRADA u iznosu 32.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „09“Autor:
Ivan Božičević
Suradnik:
Krešimir Božičević


Slika 1 | Slika 2 | Slika 3 | Slika 4 | Slika 5


4. NAGRADA u iznosu 25.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „23“Autori:
Tin Sven Franić
Vanja Rister
Ivana Krstinić
Mateja Markešić


Slika 1 | Slika 2 | Slika 3 | Slika 4 | Slika 5


5. NAGRADA u iznosu 18.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „33“Autor:
G.D.- ARH d.o.o.


Slika 1 | Slika 2 | Slika 3 | Slika 4 | Slika 5


Čestitamo i zahvaljujemo svim nagrađenima i sudionicima natječaja!

Tajnica natječaja:
doc.dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh.

OCJENJIVAČKI SUDizvor: www.gfos.unios.hr

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice