Raspisan je novi natječaj u Zagrebu

Natječaj za rezidencijalnu građevinu stambene namjene u Preradovićevoj 11 u Zagrebu.
Obitelj Vlahović raspisuje, a Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta provodi opći i pozivni, anonimni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja rezidencijalne građevine stambene namjene u Preradovićevoj 11 u Zagrebu.

RASPISIVAČ NATJEČAJA:
Obitelj Vlahović, zastupana po: Gosp. Mr. Sci. Ante Vlahović, dipl. oecc., Tina Ujevića 11, Rovinj, OIB:77363962568

PROVODITELJ NATJEČAJA:
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta, Iblerov trg 7, Zagreb
OIB: 98819877613; mob.: 091 1602956; email: berni@bxl-studio.com
Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, ovl. Arh

RASPISUJE NATJEČAJ
opći i pozivni, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja:
REZIDENCIJALNE GRAĐEVINE STAMBENE NAMJENE, PRERADOVIĆEVA 11 U ZAGREBU

PRAVO SUDJELOVANJA:
u svojstvu autora imaju fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag.arch. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru arhitekata.
Natječaj se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unuatrnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata. S autorom prvonagrađenog rada sklopit će se ugovor o izradi dokumentacije u skladu sa STANDARDOM USLUGA ARHITEKATA HKA

Predviđena investicijska vrijednost objekta je 6.000.000,00 kn

Registarski broj natječaja je 12-15/ZG-UA/N

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA je MATRIX-d- inženjering d.o.o., Voćarsko naselje 118, Zagreb; OIB 90418223094

Početak natječaja je 07. 04. 2015. godine.

Natječajni elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte (berni@bxl-studio.com ). Nakon toga Provoditelj proslijeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je 25. travnja 2015. godine do 13.00 sati.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 30. 04. 2015. godine do 13 sati.

Pitanja se dostavljaju Provoditelju putem elektronske pošte (berni@bxl-studio.com ).
Svima koji su preuzeli natječajne podloge i dostavili svoju adresu elektronske pošte odgovori na biti će dostavljeni na istu do 05. 05. 2015. godine.

NAGRADE:
Određuje se nagradni fond od 110.000,00 kn. netto,
Na ovaj natječaj biti će pozvana 3 (tri) autora .Obeštećenje svakom pozvanom autoru je 30.000,00 kn neto. Ako do određenog roka prispije najmanje 4 (četiri) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju
Uvjetima natječaja,
Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

Prva nagrada 44.000,00 kn neto
Druga nagrada 33.000,00 kn neto
Treća nagrada 22.000,00 kn neto
Četrvrta nagrada 11.000,00 kn.neto


Članovi Ocjenjivačkog suda
1. Ivica Plavec ovl.arh. (br 237) - predsjednik OS, predstavnik rasopisivaća
2. Vladimir Šepić, dipl. ing. građ, predstavnik rasopisivaća
3. Prof. Silvije Novak, predstavnik provoditelja
4. Senka Dombi, dipl.ing.arh. , predstavnik provoditelja
5. Miljenko Bernfest, ovl. arh. (br.1260) , predstavnik provoditelja

Zamjenik člana OS: Doc.Lovorka Prpić, ovl. arh. (br. 2818)

Tehnička komisija: Lea Lončarević Žibret, ovl. arh. (br. 3503)

TAJNIK NATJEČAJA: Miroslav Dragomanović, ovl. arh. (br. 1027)

POZVANI AUTORI:
JEDANJEDAN ARHITEKTURA d.o.o.
Vukotinovićeva 7, 10000 Zagreb


Suoto Moura ARQUITETCOS SA
Rua do Alexio, n 53 1 A
4150-043 Porto, Portugal


STUDIO UP d.o.o.
Svačićev trg 14, 10000 Zagreb


Rok predaje natječajnih radova je 12. 06. 2015. godine do 13.00 sati, bez obzira na način dostave, na adresi: Iblerov trg 7/V, Zagreb, sa napomenom ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 20. 06. 2015. godine

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. Rezultati ćče biti objavljeni i u dnevnom tisku.

Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda.
O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem maila.

OGLAS NATJEČAJA

OPĆI UVJETI NATJEČAJAizvor: DAZ

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice