Raspisan je novi natječaj

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Sportsko-edukacijskog centra Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.
KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU u organizaciji i provedbi
UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)
raspisuje Arhitektonski, javni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni
N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja
SPORTSKO-EDUKACIJSKOG CENTRA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA
na području Zapadnog kampusa za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (KIF-a)


INVESTITOR I RASPISIVAČ: KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Horvaćanski zavoj 15, Zagreb, 10000, koje zastupa dekan, prof.dr.sc. Damir Knjaz

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve fizičke ili pravne stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata.

ROKOVI
Početak natječaja: petak, 10.10.2014.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: petak, 24.10.2014.
Rok predaje natječajnih radova: utorak, 09.12.2014. do 16.00h
Natječajna dokumentacija pripremljena je digitalno i može se naručiti, uz ostavljanje osobnih podataka (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela), radnim danom od 9-16h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg b ana J. Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01/550 9705, fax. 01/481 6197, e-mail: natjecaji@uha.hr

NAGRADE
Ako do određenog roka pristigne najmanje četrnaest (14) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u bruto iznosu i rasporedu:

broj nagrada  *bruto iznos       neto iznos
I.nagrada 103.320,00 kn 82.000,00 kn
II.nagrada   83.160,00 kn 66.000,00 kn
III.nagrada   63.000,00 kn 50.000,00 kn
IV.nagrada   50.400,00 kn 40.000,00 kn
V.nagrada   32.760,00 kn 26.000,00 kn
Otkupi     4 x 20.790,00 kn   4 x 16.500,00 kn


*Bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
prof. Igor Franić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, predsjednik OS-a;
prof. dr.sc. Damir Knjaz, dopredsjednik OS-a;
prof. dr.sc. Bojan Baletić, dipl.ing.arh.;
izv.prof. mr.sc. Leo Modrčin, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt;
doc. dr.sc. Tomislav Krističević.


Zamjenik člana
v.pred. Marina Bertina, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija:
Miron Hržina, dipl.ing.arh.;
Mislav Kuzmanić,dipl.ing.arh
.

Stručni savjetnici
Štefica Mihalić, dipl.ing.građ.;
Fedor Cvitaš, dipl.ing.arh.


Tajnica natječaja
dr.sc. Kristina Careva, dipl.ing.arh.

Natječaj je raspisan u skladu s Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13 i 143/13) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN112/06) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata:
187-14-ZG-IAU

OCJENJIVAČKI SUD

OPĆI UVJETI


izvor: HKA

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice