Radeljević-Libertas

N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja KOMPLEKSA RADELJEVIĆ-LIBERTAS u Dubrovniku
RADELJEVIĆ D.O.O

u organizaciji i provedbi
UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

raspisuje javni, državni, otvoreni, anketni, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
KOMPLEKSA RADELJEVIĆ – LIBERTAS U DUBROVNIKU

INVESTITOR I RASPISIVAČ
RADELJEVIĆ d.o.o., Zagreb, Janka Rakuše 1, kojeg zastupa Željko Štromar, direktor.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana Jelačića 3/1, Zagreb, koje zastupa predsjednik Hrvoje Hrabak, dipl. ing. arh.


PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve stručne, fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt.

ROKOVI
Početak natječaja je 29.06. 2012. godine.
Rok za postavljanje pitanja 15.07.2012. godine
Rok predaje natječajnih radova 15.09.2012. godine

Natječajne podloge mogu se podići i naručiti radnim danom od 9-14 sati u tvrtki RADELJEVIĆ d.o.o., Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb (zgrada IGH), tel. 01/6125666, e-mail: biljana.horvat@igh.hr , uz uplatu od 500,00 kn plativih u gotovini na i žiro-račun br. 2360000-1101858730 Zagrebačka banka d.d, svrha doznake: podloge za natječaj KOMPLEKS RADELJEVIĆ U DUBROVNIKU, s pozivom na broj, za fizičke i pravne osobe OIB.


NAGRADE
Ako do određenog roka prispije najmanje devet (9) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima i programu natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. Nagrada 125.000,00 kn
II. Nagrada 96.000,00 kn
III. Nagrada 73.000,00 kn
IV. Nagrada 58.000,00 kn
V. Nagrada 38.000,00 kn

Tri jednakovrijedna otkupa po 30.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
1. Boris Fiolić dia, predstavnik provoditelja
2. Branko Kincl dia, predstavnik raspisivača, predsjednik Ocjenjivačkog suda
3. Marko Balija dip, predstavnik raspisivača
4. Andro Vlahušić, predstavnik Grada Dubrovnika
5. Davor Bušnja dia, predstavnik DAD Dubrovnik


Zamjenici članova OS-a
Zvonimir Prlić dia
Jelena Lončarić dipl.iur.


Stručni savjetnik
Ante Stojan dia

Tehnička komisija
Dr.sc. Zrinka Rudež dia
Mr.sc. Dinka Šurjak dig
Goran Tončinić dia

Tajnica natječaja
Branka Petković dia (UHA)


Natječaj je raspisan u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 147-12-DU-UA.

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice