OKRUGLI STOL „ZAGREBAČKI MANHATTAN“ ALIAS „ZAGREB CITY“

Zagreb, 09.07.2019. - Danas je u organizaciji Kluba nezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru održan okrugli stol na temu: „Zagrebački Manhattan“ alias „Zagreb City“
Ispred Kluba nezavisnih zastupnika govorio je dr. sc. Marko Vučetić, koji je upozorio kako bi izglasavanje GUP-a bilo jednako nestanku Grada Zagreba.
Stručno izlaganje održali su dr.sc. Marina Pavković, dr.sc. Jelena Zlatar Gamberožić, prof.dr.sc.Tomislav Pletenac, doc.dr.sc. Rene Lisac, Aneta Mudronja Pletenac, dipl.ing.arh., koji su, zajedno s ostalim sudionicima, donijeli ove zaključke:

1. Poništiti rezultate natječaja “Grad u gradu” – jer je proveden bez prethodnog sudjelovanja javnosti, nedovoljno je pripremljen i predstavlja potencijalnu opasnost za razvojnu budućnost grada Zagreba

2. Provesti javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – koja uključuje stručnu javnost, akademsku zajednicu, poslovnu zajednicu, civilno društvo i građane kako bi se utvrdili sadržajni deficiti i potrebe grada Zagreba

3. Raspisati međunarodni javni natječaj za izradu master plana ciljanog područja u Novom Zagrebu – master plan urbane obnove predstavlja glavni razvojni dokument, osnova je za izmjenu GUP-a Grada Zagreba i podloga je za iskaz interesa potencijalnih investitora.

Što se izmjena i dopunaGUP-a Grada Zagreba tiče, prisutni su se složili oko sljedećeg:

1. U obliku kakav je upućen na Skupštinu, ovaj dokument se ne smije donijeti. Nije rješenje niti ponovljena javna rasprava, jer su predložene promjene koje se tiču Velesajma i Hipodroma unesene na način koji nije predviđen zakonom. Naime, one su ugrađene temeljem očitovanja Gradskog ureda za strategijsko planiranje koji je ujedno i nositelj izrade plana, a kada nositelj u javnoj raspravi daje primjedbe sam sebi i sam odlučuje o prihvaćanju, odnosno neprihvaćanju tih primjedbi, radi se o sukobu uloga u proceduri.

2. Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba nije u u skladu s odredbama Prostornog plana Grada Zagreba, kao plana višeg reda

3. Jedini zakonski valjan način je vraćanje cijelog postupka na početak i donošenje nove odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana, uz uvjet poštivanja zakona i procedure i uvažavanje stavova građana i struke. Istovremeno, mora se izmijeniti Zakon o prostornom uređenju na način da se propiše vremenski okvir donošenja planova, te osnaži uloga javnosti u procesu donošenja.

4. Aktualnim izmjenama GUP-a za predloženi plan razvoja zone "ZG Manhattan" nastaje direktna šteta za grad Zagreb, na tri temeljna područja bitna za planiranje (održivog) razvoja: ekološki, društveni i ekonomski.

5. Izuzetno vrijedni javni gradski prostor se kao resurs stavlja u službu privatnih ekonomskih interesa, čime se smanjuju mogućnosti da se prostor iskoristi za društvenu korist građana, bilo u obliku gradskih sadržaja ili javnog prostora.

6. Predviđanje izgradnje zelene zone Hipodroma predstavlja ozbiljnu klimatsku i estetsku štetu na razini cijelog grada.
vrh stranice