Obiteljska kuća Jelenovac

Obiteljska kuća Jelenovac Dva Arhitekta obiteljske kuće
Ocjenjivati mogu samo registrirani korisnici. Prijavite se | Registrirajte se

FOTOGRAFIJE

IDEJA/PROJEKT

Dva Arhitekta
  • Grad: Zagreb
  • Godina projekta: 2009
  • Godina izvedbe: 2011
  • Tip građevine: obiteljske kuće
  • Površina: 400,00 m2
Prikaz veće karte
Parcela je smještena na spoju dviju ulica, sa sjeverne i zapadne strane okružena susjednim građevinama, s južne strane rubom gradskog parka Jelenovac, a istočnom stranom naslanja se na park Pantovčak. Novoizgrađena građevina otvara se prema atraktivnom dijelu terena, zelenilu, pogledu i neizgrađenom dijelu. Ovim pozicioniranjem omogućuje se formiranje zelenog predvrta kao tampon zone u odnosu na pristupnu prometnicu i velikog vrta na jugoistoku parcele.
Više Manje
Pad terena u tom smjeru generirao je postament kuće u kojem su raspoređeni prateći sadržaji stambene jedinice. Horizontalna ploha postamenta (ploha) koja se pruža oko kuće objedinjuje vanjske prostore za život u neposrednoj blizini kuće (terasa, ulaz, predvrt i sl.).
Tlocrtno objekt se „lomi“, što proizlazi iz geometrije parcele, a ujedno dijeli građevinu na dva dijela preko najnižeg, zglobnog volumena u sredini.
U tom volumenu nalaze se spiralne stepenice obložene drvetom čija skulpturalna forma zakrivljenih ploha neuobičajeno meko korespondira s ortogonalnim sistemom kuće čineći taj element fokusnom točkom interieura. Raščlamba volumena proizlazi iz funkcionalnih razloga. U većem volumenu, nalaze se svi bitni sadržaji dnevnog života u kući, dok se u manjem volumenu nalaze dodatni sadržaji kao što su apartman za goste, gospodarski dio i sl.
Koristeći glatku bijelu fasadu u kontrastu s tamnim otvorima ostvarena je istovremeno dinamika i elegancija pročelja. Staklene ograde platoa omogućuju nesmetan pogled koji se pruža prema okolnim parkovima spajajući u vizuri parkovno zelenilo sa zelenilom predvrta i vrta.
vrh stranice