Novi Zakoni

Novi Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.
Sa stranica HKA donosimo vam detalje vezane uz nove zakone koji su nedavno stupili na snagu.

Poštovani članovi Hrvatske komore arhitekata,

17. srpnja 2015. godine u Narodnim novinama br. 78/2015 objavljen je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, koji su temeljni zakoni kojima se uređuje daljnje djelovanje naše struke. Navedeni zakoni stupaju na snagu dana 25. srpnja 2015. god.

Važeći Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 152/08, 45/11, 25/13) zamjenjuje se dvama zakonima od kojih jedan uređuje poslove i djelatnost ovlaštenih osoba a drugi ustrojstvo, djelokrug i rad komora.

Hrvatska komora arhitekata (HKA) od početka se je uključila u rad na izradi novih zakona, sudjelovanjem u radu Radne skupine osnovane od strane MGPU-a, kao i osnivanjem Radne skupine u HKA koja je obuhvaćala predstavnike svih arhitektonskih institucija. Također, redovito je obavještavala članstvo o svim poduzetim radnjama putem svoje web stranice, kao i mailing listom.

U svojim dopisima prema Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, HKA je insistirala prvenstveno na otklanjanju diskriminirajuće odredbe sadržane u čl. 62 Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, koja se odnosi na stručni nadzor. Navedenom odredbom ovlaštenim inženjerima građevinarstva bio je omogućen nadzor nad gradnjom građevina koje je ovlaštena projektirati arhitektonska struka, a ne i obrnuto. Uvidjevši da se navedena odredba prenosi i u nacrt novog zakona, HKA je 10. ožujka 2015. god. podnijela Ustavnom sudu RH Prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11 i 25/13, u daljnjem tekstu: Zakon), s Ustavom RH.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, dostavilo je 11. svibnja 2015.god. svoj prijedlog alternativne izmjene sporne odredbe, uvodeći i prijedloge za odredbe koje se odnose na čl. 47. - 55. Prijedloga Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, iz ožujka 2015. god., te su zatražili žurno očitovanje na svoje prijedloge.

Na izvanrednoj sjednici Upravnog odbora sazvanoj zbog te teme, 15. svibnja 2015. godine UO je, pošto je pomno razmotrio sve aspekte novog prijedloga teksta čl. 47. – 55., Glave VI. Prijedloga Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje, jednoglasno izglasao sljedeće:

- prijedlog teksta članaka 47., 48., 53., 54. i 55., Glave VI. - prihvaća se,

- prijedlog teksta članaka 49., 50., 51. i 52., Glave VI. – ne prihvaća se, odnosno ne prihvaća se prijedlog da glavni projektant za zgrade može biti bilo koji ovlašteni inženjer, kojeg imenuje investitor.

U lipnju zakoni su upućeni u saborsku proceduru.

Klub zastupnika SDP-a podnio je 17. lipnja 2015. godine amandmane na Konačni prijedlog zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje na čl. 49-52. Amandmane su podržali i zastupnici HDZ-a u Hrvatskom saboru. Amandmani su se odnosili na to da ostane dosadašnje zakonsko rješenje tj. da glavni projektant za zgrade može biti samo ovlašteni arhitekt.

Na iste članke i s istim ciljem amandman je dao i Krešimir Bubalo, zastupnik HDSSB-a.

Klub zastupnika SDP-a povukao je prethodno dane amandmane na Konačni prijedlog zakona dana 30. lipnja 2015.god.

Nakon što je klub zastupnika SDP-a povukao amandmane, HKA je poslala dopis svim zastupnicima SDP-a u Hrvatskom saboru, u kojem je izrazila otvoreno neslaganje i nerazumijevanje navedenog povlačenja amandmana. Isti dopis poslan je i svim ostalim zastupnicima u Hrvatskom saboru, na znanje.

Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji je bez prihvaćanja gore navedenih amandmana donesen na 17. sjednici 3. srpnja 2015. (76 glasova "za", 6 "protiv", 19 "suzdržanih").

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju donesen je na 17. sjednici 3. srpnja 2015. god. (92 glasa "za", 1 "protiv", 6 "suzdržanih"), također bez prihvaćanja amandmana Mirele Holy iz ORaH-a.

Zaključno, molimo Vas da navedene nove zakone detaljno pročitate, budući oni na nešto drugačiji način definiraju poslove prostornog uređenja i gradnje.

Također Vas upućujemo na mogućnost koja se ovlaštenim arhitektima otvara čl. 53. Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, da arhitektonska struka može obavljati i poslove stručnog nadzora izvođenja radova na zgradama koje je ovlaštena projektirati građevinska struka, a za koje prema posebnom propisu nije potrebna kontrola glavnog projekta.


Na kraju mog drugog mandata želio bih osobno zahvaliti svim kolegicama i kolegama koji su bili uključeni u rad HKA, kao i svima vama na ukazanom povjerenju!


Tomislav Ćurković, dipl.ing.arh.

predsjednik HKAZagreb, 19. srpanj 2015.god.

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice