"Nova škola" u Vukovaru

Arhitektonsko-urbanističko rješenje nove škole u Vukovaru predviđa suživot i interakciju djece različitih nacionalnih i socijalnih pozadina.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Udruženje hrvatskih arhitekata objavili su rezultate natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja interkulturalnog programa predškole i osnovne škole Dunav i školske sportske dvorane u Vukovaru. Time je dugogodišnji projekt Nova škola, započet još 2003. godine, ušao u svoju posljednju fazu.

Cilj projekta Nove škole je osnivanje prve integrirane i interkulturalne osnovne škole u Vukovaru, a njen kurikulum je prilagođen obrazovnim potrebama multietničke i multikulturalne zajednice. U svibnju 2007. godine kurikulum škole dobio je pozitivno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje, nakon čega je pokrenuta inicijativa osnivanja Nove škole. U realizaciju projekta su između ostalih uključeni i učitelji koji rade u Vukovaru, roditelji, predstavnici Koordinacije Vijeća nacionalnih manjina, nevladine organizacije i vjerski vođe, a podržale su ga brojne institucije i organizacije u Hrvatskoj. Nakon Vladinog prepoznavanja inicijative, u siječnju 2014. godine, osigurana su sredstva za projekt koja uključuju obnovu zgrade u Vukovaru za potrebe škole, proces edukacije i osnaživanja nastavnika, rad sa roditeljima te aktivnosti u lokalnoj zajednici. Predviđeni završetak projekta je u listopadu 2017. godine.

S obzirom na specifičnost škole i načina izvođenja nastave, natječaj je uključivao i elaboraciju specifičnih pedagoških i interkulturalnih scenarija u vezi s manjinama, odnosno kako organizirati školu kao specifični didaktički instrument kojim se rješava pitanje suživota većinskog i manjinskog stanovništva. Nagrađeni rad arhitektonskog ureda NFO iz Zagreba stavlja naglasak upravo na vizualnu integraciju javnih prostora škole koji bi mogli potaknuti afirmaciju suživota djece različitih nacionalnosti i socijalnih pozadina.

Interkulturalni programi obrazovanja osim zajedničkog prostora podrazumijevaju i međusobnu suradnju i zajedničko učenje, a slični postoje i u drugim zemljama. U Sjevernoj Irskoj je dio roditelja nakon krvavih sukoba katolika i protestanata 1981. godine, bez podrške vlade i o svom trošku pokrenuo ideju zajedničkog obrazovanja djece, a projekt danas obuhvaća 62 integrirane škole. Izrael ima pet takvih škola u kojima rade nastavnici te zajedno pohađaju pripadnici židovskog i palestinskog naroda. Prva škola osnovana je 1998. godine, a njihov rad financiraju nevladin sektor i sami roditelji.

Hrvatski projekt Nove škole pokrenuo je Nansen dijalog centar koji od 2001. godine djeluje u multikulturalnim zajednicama pogođenim ratom i konfliktom. Program interkulturalne škole u Vukovaru kreiran je jer su istraživanja pokazala kako djeca različitih nacionalnosti koja se školuju odvojeno, ne ostvaruju gotovo nikakve kontakte iako žive jedni pored drugih, te ništa ne znaju o kulturi pripadnika druge nacionalnosti. Također, iz Nansen dijalog centra podržavaju ulogu manjinskih škola u društvu te se smatra kako su iste velik doseg demokracije, no u Vukovaru se otišlo u krivom smjeru.

Interkulturalni program Dunav trebao bi početi sa školskom godinom 2016/2017, a financijski okvir projekta predviđa i slični budući obrazovni program u Kninu.


izvor: kulturpunkt.hr

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice