Natječaj: Stambeno-poslovni blok u Subotici

Zadatak natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja izgradnje i uređenja stambeno-poslovnog bloka u centru Subotice.
JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ raspisalo je otvoreni, anonimni i jednostupanjski natječaj za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje izgradnje i uređenja stambeno-poslovnog bloka u Subotici.

Cilj natječaja je da se dobije što kvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rješenje koje će odgovoriti na tri osnovna aspekta urbanog razvoja: ekonomski, socijalni i ekološki. Pored ovoga, posebno će se vrednovati originalnost idejnog rješenja, tehničko-tehnološko rješenje i funkcionalnost, urbanističko-arhitektonsko rješenje, estetske vrijednosti i racionalnost predloženih rješenja.

Zadatak natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja izgradnje i uređenja stambeno-poslovnog bloka u centru Subotice. Površina bloka je oko 3,90 ha, a nalazi se na području između ulica Maksima Gorkog, Matije Gupca, Petra Drapšina i Štrosmajerove. Natječajno rješenje treba da odgovor na pitanje rekonstrukcije, odnosno nove izgradnje i uređenja predmetnog prostora vodeći računa o svim aspektima natječajnih uvjeta.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pojedinci, grupe (autorski tim) i domaća pravna lica, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost. Učesnici natječaja mogu biti i strani državljani, ako ispunjavaju ostale uvijete za sudjelovanje na natječaju. Najmanje jedan od autora svakog rada treba da ima visoku stručnu spremu iz oblasti arhitekture, ili da je student master studija tog fakulteta. Učesnik na natječaju ne može biti lice koje je neposredno angažirano na pripremi i provođenju Natječaja, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno surađuje sa istim, kao ni lice koje je zaposleno kod naručioca.

ROKOVI

Krajnji rok za predaju radova je 24.11.2014, do 15h, bez obzira na način predaje radova. Rok za donošenje odluke naručioca je 25 dana od dana otvaranja ponuda.

OCJENJIVAČKI SUD

Jožef Cipa, dipl inž. arh
Deže Ludaši, dipl inž. arh
Doc. dr Viktorija Aladžić, dipl inž. arh.
prof.dr Eva Vaništa Lazarević, dipl inž. arh.
Doc. dr Marija Maruna, dipl inž. arh.
mr Lazar Kuzmanov, dipl inž. arh.
mr Jasmin Šečić, dipl.grad.inž.
Branka Golijan, dipl.pravnik


Odluka žirija obavezuje naručioca samo u dijelu isplate nagrada. Naručilac nema obavezu angažiranja autora nagrađenih i otkupljenih radova za izradu planske i tehničke dokumentacije.

NAGRADE

1. nagrada – 418.300 RSD
2. nagrada – 215.000 RSD
3. nagrada – 100.000 RSD
Dva otkupa po 50.000 RSD


PODLOGE & INFO

Preuzimanje natječajne dokumentacije može se izvršiti sa Portala Uprave za javne nabavke i sa Internet stranice naručioca Sudirekcija. Grafički prilozi zbog obuhvata će biti objavljeni na webu Naručioca 15.09.2014. godine do 15h. Sve informacije u vezi sa ovim natječajem mogu se dobiti preko telefona broj: 024/671-525 ili e-maila ingkomsu@ingkomora.rs , kontakt osoba Nada Vukmirica, Inženjerska komora Srbije-Regionalni centar Subotica.


izvor: DAZ i superprostor.com

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice