Mišljenje na Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu i energetskom certificiranju

Hrvatska komora arhitekata je 1. ožujka 2016. uputila mišljenje na Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu i energetskom certificiranju koji je objavljen na internet stranici e-Savjetovanja (https://savjetovanja.gov.hr/).

Mišljenje Hrvatske komore arhitekata donosimo u nastavku:

„Hrvatska komora arhitekatasmatra da je Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu i energetskom certificiranju (Narodne novine broj 48/14., 150/14. i 133/15.) suprotan odredbama čl. 23. i čl. 24. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13.), te predlažemo POVLAČENJE PRIJEDLOGA NACRTA IZ PROCEDURE IZMJENE.

OBRAZLOŽENJE:

Odredbom čl. 6. st. 2. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine broj 133/15. - u daljnjem tekst: Pravilnik) ne uvodi se obveza izrade energetskog certifikata za vlasnike turističkih apartmana, nego je ta obveza posredno propisana, kroz odredbe čl. 24., st. 2. Zakona o gradnji.

Navedena odredba osujećuje pokušaj tumačenja da pružanje ugostiteljskih usluga smještaja nije iznajmljivanje, iako odredba čl. 30. st. 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj 85/15.) osobu koja pruža navedenu uslugu definira kao iznajmljivača.

Zakon o gradnjine propitkuje različite oblike iznajmljivanja zgrada ili dijelova zgrada, već pojam iznajmljivanja, najma ili zakupa zgrade ili dijela zgrade smatra jasnim i jednoznačnim, ne diferencirajući mogućnosti različitih načina iznajmljivanja, koje su propisane posebnim propisima. Stoga i izvođenje mišljenja da se: pružanje ugostiteljskih usluga smještaja gostima u stanovima, apartmanima i kućama za odmor ne može smatratiiznajmljivanjem, smatramo neutemeljenim.

Iz svega iznesenog razvidno je da se brisanjem odredbe čl. 6. st. 2. Pravilnika ne ukida obveza izrade energetskog certifikata, budući je ona utvrđena drugim zakonskim aktom, nego se, dugoročno, otvara mogućnost pogrešnih tumačenja i mogućih sporova.

Osim navedenog, i na načelnoj se razini protivimo pokušajima ukidanja obveze energetskog certificiranja za pojedine vrste zgrada, odnosno, dijelova zgrada, bez provođenja prethodne analize opravdanosti takvog čina, jer to može pokrenuti i druge interesne skupine da zatraže izuzeće od navedene zakonske obaveze.

Podsjećamo da cilj i svrha energetskog certificiranja nije, kako se to navodi, isključivo informiranje kupaca i korisnika, nego smanjenje potrošnje i racionalna uporaba energije, kao bitan čimbenik očuvanja okoliša i da isto predstavlja javni interes. Energetsko certificiranje izgrađenog fonda zgrada, važan je čimbenik provedbe programa energetske učinkovitosti i, kao i svaki pojedinačni dokument energetskog certificiranja, mora se provoditi u skladu sa smjernicama Direktive 2010/31/EU o energetskoj učinkovitosti zgrada.

Tražimo da se cijeli sustav energetskog certificiranja razmotri, na stručan i promišljen način, uz analizu dosadašnjih učinaka, te se u tom svjetlu donose buduće inicijative za unaprjeđenje postojećeg sustava i buduće djelovanje, na tragu potpisanih međunarodnih ugovora. Pri tome se ne smije zanemariti činjenica da je velik broj poslovnih subjekata, koji se bave energetskim certificiranjem, uložio znatna sredstva u obrazovanje, kadrove i opremu, te donio niz time motiviranih poslovnih odluka. Ako se dozvoli da se, na temelju parcijalnih interesa, počnu ukidati obveze za pojedine kategorije zgrada ili dijelove zgrada, to će vrlo nepovoljno djelovati na stvaranje ozračja sigurnosti poslovanja u RH i u konačnici rezultirati većim štetama od trenutne prividne koristi pojedinaca.“izvor: HKA

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice