Mini Bim konferencija

Mini Bim konferencija održat će se 29. rujna 2018. godine u dvorani 317, Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.
Hrvatska komora arhitekata poziva Vas da joj se pridružite na mini BIM konferenciji i radionicama koje će se održati u subotu, 29. rujna 2018. godine u Zagrebu, u dvorani 317, Arhitektonskog fakulteta, Kačićeva 26.

PRIJAVA

9,00 - 9,10 Otvaranje konferencije

9,10 - 9,50 Što je OPEN BIM?
Open BIM je univerzalni pristup integralnom projektiranju, izvedbi i korištenju zgrada temeljen na nezavisnim standardima i procesima. Njegova svrha je mogućnost komunikacije i razmjene BIM modela između različitih profesionalnih BIM programa. Svaka struka radi u svojem softveru, a pomoću tog alata svi projekti mogu se razmjenjivati međusobno što je novi način komunikacije sa suradnicima u procesu projektiranja.
Tema predavanja je "Why Open BIM works?, interdisciplinarno predavanje bazirano na radu predavača u buildingSMART-u.

Predavač:
Rob Roef, član buildingSMART-a, zadužen za Open BIM u Nematschek grupaciji

9,50 - 10,00 Pitanja i odgovori

10,00 - 10,20 BIM baby steps: kako početi s korištenjem BIM-a

Predavači će dati pregled aktivnosti koje projektantski ured treba poduzeti kako bi uspješno počeo s korištenjem BIM alata.

Predavač:
Gianmarco Baldini, dipl.ing.arh., Vedran Orešić, dipl.ing.arh. Marin Račić, dipl.ing.arh.


10,20 - 10,30 Pitanja i odgovori

10,30 - 10,50 Sufinanciranje alata: kako osigurati sredstva za kupnju softverskih alata kroz programe sufinanciranja
Dat će se pregled mogućih natječaja kojima se potiču MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća

Predavač:
Ivana Katurić, Urbanex d.o.o.

10,50 - 11,00 Pitanja i odgovori

11,00 - 11,30 Pauza za kavu i croissante


Nakon teorijskog dijela održat će se besplatne BIM radionice koje će raditi podijeljene u tri grupe, a na svakoj ćete moći odabrati jedan software u kojem želite raditi: ARCHICAD, ALLPLAN ILI REVIT.
Pri prijavi molimo odaberite jednu radionicu za koje se prijavljujete!
Maksimalan broj prijava po radionici je 20.
Svaki polaznik na radionice treba ponijeti vlastito prijenosno računalo s instaliranim softverom! Po prijavi na određenu radionicu, dobit ćete uputu za instalaciju odgovarajućeg softvera i obavijest u kojoj učionici se održava radionica!

11,30 - 14,45  s pauzom od 15 minuta  Allplan BIM radionica Gianmarco Baldini, dipl.ing.arh.

ARCHICAD radionica Marin Račić, dipl.ing.arh.

Revit BIM radionica Vedran Orešić, dipl.ing.arh

Monika Prinčić, dipl.ing.arh.


PRIJAVA

Sudjelovanje na mini konferenciji u Programu stručnog usavršavanja HKA-a se vrednuje s dva (2) sata HKA SU standarda iz područja
D3.1 BIM tehnologija
D3.3 Informacijski sustavi,
a sudjelovanje na radionici sa četiri (4) sata iz istih područja.


izvor: HKA
vrh stranice