Knjižnica Z

Knjižnica Z njiric+ arhitekti zgrade za odgoj i obazovanje

IDEJA/PROJEKT

IDEJA/PROJEKT

njiric+ arhitekti
 • Grad: Zadar
 • Godina projekta: 2009
 • Godina izvedbe:
 • Tip građevine: zgrade za odgoj i obazovanje
 • Investitor:
  Lokalni kontekst protumačen je kao sukob dviju matrica – urbane na istoku i suburbane na zapadu. Njihova suvremena interpretacija preklopljena je na prostoru campusa, ostavljajući javni void između.
  Nova zgrada knjižnice nastaje na razmeđi dviju dramatičnih promjena suvremenog života : eroziji javnog prostora i eksploziji novih tehnologija. Obje krajnosti uzimaju se kao polazište – knjižnica kao niz Ambijenata sa Pristupom.
  Knjižnica = tržnica = hotel = shopping. Projekt odražava stav autora o autonomnosti arhitekture koja po potrebi udomljuje različite namjene.
  Mediteranski campus – za razliku od rahlih i ortogonalnih američkih shema, mediteranska varijanta je bazirana na gustoći i ispreplitanju:
  a) fakultetskih zgrada
  b) studentskih domova
  c) glavnih javnih zgrada
  d) raznolike pejsažne strukture
  Etapnost – poštovana je zadana dinamika i slijed, s posebnim osvrtom na početnu fazu u kojoj je izgrađena samo knjižnica (faza 0). Ispitani su i organizirani privremeni odnosi nove kuće s postojećim objektima u prostornom i programskom smislu za svaku pojedinu fazu.
vrh stranice