Kampus Borongaj u Zagrebu

Rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za KAMPUS BORONGAJ U ZAGREBU
Rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za Kampus Borongaj u Zagrebu

Na natječaj koji je trajao od 25.10.2010. do roka za predaju natječajnih radova 10.01.2011. pristiglo je 16 radova. Registarski broj natječaja: 107-10-ZG-UA.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu:

prof. dr.sc. Bojan Baletić, dipl.ing.arh, predsjednik OS-a, Nikola Popić, dipl.ing.arh., dopredsjednik OS-a, Jadranka Veselić Bruvo, dipl.ing.arh, Vito Turšić, dipl.iur., Kees Christiaanse, arhitekt, Julian De Smedt, arhitekt i prof. Mladen Jošić, dipl.ing.arh. (zamjenik člana)

na VI. plenarnoj sjednici održanoj 17. siječnja 2011. donio je većinom glasova odluku:

UVEĆANA I. NAGRADA u iznosu od 126.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 11

autor: njiric+ arhitekti d.o.o.
prof. Hrvoje Njirić
David Kabalin, dia
Ljiljana Besednik, dia
Nikola Fabijanić, dia
Iva Baljkas, dia
Sanjin Sabljak, dia
Jure Bešlić, aps.arh


UVEĆANA II. NAGRADA u iznosu od 96.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 06

autor: 3LHD
Saša Begović
Marko Dabrović
Tatjana Grozdanić Begović
Silvije Novak
Eugen Popović
Leon Lazaneo
Anna Kocsis
Krunoslav Szorsen

UVEĆANA III. NAGRADA u iznosu od 64.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 16

autor: Arhitektonski Atelier Hržić d.o.o.
prof.dr.sc Marijan Hržić, dia
Maja Bakalar, dia
Ivan Frleta-Valić, dia
Jasenka Galović, dia
Andrea Hržić-Šesnić, dia
Iva Jerković, dia
Dragana Knezović, dia
Branko Palić, aps. arh.
Žana Radetić, dia
Marko Šesnić, dipl.diz.

JEDAN OD TRI JEDNAKOVRIJEDNA UVEĆANA OTKUPA u iznosu od 26.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 04

autor: HPNJ+
Helena Paver Njirić
Jelena Botteri
Hrvoje Sedlić
Miro Roman

JEDAN OD TRI JEDNAKOVRIJEDNA UVEĆANA OTKUPA u iznosu od 26.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 07

autor: URBANE TEHNIKE
URBANIZAM:
Hrvoje Bakran, dia
Zdravko Krasić, dia
Borislav Doklestić, dia
Dražen Plevko, dia
Ivana Planinić, dia
Mislav Deželić, kraj.arh.
Bojana Marčićev, stud.arh.
Dunja Naerlović, stud.arh.

JEDAN OD TRI JEDNAKOVRIJEDNA UVEĆANA OTKUPA u iznosu od 26.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 15

autor: Vedran Duplančić, dia
suradnik: Ivan Sučić, aps.arh.

Za Ocjenjivački sud tajnik natječaja, Kristina Careva, dipl.ing.arh.
Zagreb, 21.01.2011.

http://www.d-a-z.hr/?sec=natjecajirezultat&id=78

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice