In memoriam: arhitekt dr. sc. Radovan Miščević

U ponedjeljak, 26.10. preminuo je arhitekt, urbanist, doktor znanosti i znanstveni savjetnik dr. sc. Radovan Miščević. Ispraćaj će biti u četvrtak, 29.10. iz mrtvačnice na Mirogoju u 13.20.
Arhitekt Radovan Miščević rođen je 1925. godine u Donjim Andrijevcima. Završio je gimnaziju u Osijeku 1946. godine. Istovremeno, završava Umjetničku školu prof. Švagel Lešića. Na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1953. godine u klasi profesora Alfreda Albinija. Za vrijeme studija demonstrator na Katedri arhitektonskog projektiranja kod profesora Zdenka Strižića. Nakon završetka studija asistent na Katedri za urbanizam kod profesora Josipa Seissela. U Urbanističkom institutu na dužnostima samostalnog planera-projektanta za urbanizam i arhitekturu, pomoćnika i zamjenika direktora Instituta te voditelja odjela za urbanističko planiranje. Izvanredni profesor Više građevinske škole u Zagrebu za predmet Urbanizam.
JAZU, Znanstveni sabor Slavonije i Baranje - predsjednik Komisije za nova znanstvena dostignuća. 15.10.1970., predsjednik odbora akademik Vanja Radauš.
Odlukom Sabora SR Hrvatske 17.5.1973. imenovan je za člana Savjeta Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U Parizu 1975. godine završava specijalistički staž «Actim» pod pokroviteljstvom Vlade Republike Francuske.

U okviru Urbanističkog instituta Hrvatske osniva i vodi Centar za znanstveno-istraživački rad. Izrađuje metodologiju prostornog i urbanističkog planiranja koju preuzimaju planerske organizacije naše zemlje. 1978. godine obranio je doktorsku disertaciju «Procesi i planiranje urbane transformacije metropolitanskih aglomeracija s primjenom na situaciju grada Zagreba». 3.10.1988., na prijedlog Savjeta Arhitektonskog fakulteta, promoviran je u najviše znanstveno zvanje - znanstvenog savjetnika. Članovi komisije Arhitektonskog fakulteta - akademik prof. dr. Andre Mohorovičić, prof. dr. Bruno Milić, prof. dr. Neven Šegvić, prof. dr. Ante Marinović, koji na temelju ocjena znanstvenih i stručnih radova, velikog značajnog i stručnog djelovanja i visokih društvenih priznanja ocjenjuju:
«Cjelokupnim opusom studija, planova i projekata, kao i teorijskih napisa dr.sc. Radovan Miščević se uvrštava u najznačajnije arhitekte urbaniste Jugoslavije.» 26.09.1988.

U okviru HAZU-a angažiran je u Vijeću za turizam. Voditelj je sekcije za prostorni razvoj. U znanstvenom projektu 2-13-113 izradio je studije «Analiza i smjernice arhitektonsko-prostornih koncepcija u turizmu na tlu Hrvatske» 1995. godine i «Projekt zaštite obalnog područja i mora» 1998. godine. Redoviti je član znanstvenog Vijeća za promet HAZU.


ZNAČAJNIJI PROSTORNI I URBANISTIČKI PLANOVI

U okviru Urbanističkog instituta radi na brojnim i najsloženijim prostornim, urbanističkim planovima i arhitektonskim projektima: Generalni urbanistički planovi Osijeka, Pule, Vukovara, generalni urbanistički plan glavnog grada Republike Gvineje - Conakrya s centrom vlade i rezidencijom predsjednika Republike. Radi na izradi prostornih planova nacionalnih parkova Plitvička jezera i Brijuni, Osnove dugoročne projekcije zaštite i uređenja prirodne i graditeljske baštine Jugoslavije, obnove i oživljavanja povijesne jezgre osječke Tvrđe. Izrada Prostornog plana zagrebačke regije izrađena je u najužoj suradnji s izradom Generalnog urbanističkog plana «Zagreb 2000». Izrađuje brojne planove i projekte novih naselja, gradskih centara od kojih se ističu naselje Sjenjak u Osijeku u kojem 1968. godine, prvi u zemlji, napušta koncept funkcionalističkog grada moderne. (Moderna je preminula u St. Louisu, SAD 1972.) Naselje Sjenjak izvedeno je u cjelosti. Urbanistički projekt uređenja središnjeg gradskog prostora grada Osijeka, blok centar- glavni gradski trg s privlačnom podzemnom etažom – «zimski trg» s ekskluzivnim trgovačkim i ugostiteljskim sadržajima (idejni i izvedeni projekti). Bila je to prva pješačka zona u našoj zemlji, četvrta u Europi 1969.

U izradi Generalnog urbanističkog plana «Osijek 2000» s idejom i konceptom «Osijek, zeleni grad» izrađen je projekt uređenja velikog dravskog šetališta na osnovama vlastitog modela «Rijeke u gradu», modela koji je primio velika međunarodna priznanja. Projekt je realiziran. «Centar suvremene kulture u Barceloni» (Centre de cultura contemporania de Barcelona) koji zajedno s IFA-om (Institutom francuskih arhitekata) osnažuje pokret «Ponovno oživljavanje europskog grada» s temom «Europski urbani javni prostor» dodjeljuje 1999. godine arh. Radovanu Miščeviću posebno priznanje za njegov model «Rijeka u gradu» i realizacije u Osijeku, pozivajući druge gradove na rijekama da slijede taj model.
Izrada brojnih studija, referata i priopćenja na kongresima i savjetovanjima, kao i brojni napisi i članci, kritičke analize i osvrti, objavljeni su u znanstvenim i stručnim časopisima «Arhitektura» i «Čovjek i prostor» udruženja Hrvatskih arhitekata od kojih se ističu «Prema antologiji hrvatskog urbanizma i arhitekture«, Arhitektura 1988., «Hrvatski prostor temeljno nacionalno dobro», posebno izdanje Urbanističkog instituta 1997. godine.


ZNAČAJNIJI URBANISTIČKI I ARHITEKTONSKI NATJEČAJI

Brojni uspješni natječaji u našoj zemlji i inozemstvu, njihove realizacije, kao i brojne studije pružaju dosege i doprinose razvoju naše teorijske misli usmjerene u humanističko i sociološko opredjeljenje, u kojima autor sagledava smisao i bit svog poziva primjerenih ideja unaprjeđenja urbane kulture i kulture življenja.


URBANIZAM

ZADAR - urbanističko arhitektonsko rješenje povijesnog dijela grada – poluotok s arhitektima B. Petrovićem, B. Vasiljevićem, V. Ivanovićem 1954. godine
- prva nagrada

SPLIT - urbanističko rješenje naselja «Meje» s arh. V. Švererom 1956. godine
- prva nagrada

LJUBLJANA - urbanističko rješenje Trga revolucije s arh. F. Wenzlerom 1961. godine
- četvrta nagrada

BEOGRAD - urbanističko rješenje Novog Beograda, treći rajon s rajonskim centrom
1965. godine, druga nagrada

ZAGREB - urbanističko rješenje naselja «Sopot-Južni Zagreb», napuštanje koncepta funkcionalističkog grada moderne 1969. godine
- nagrađeni rad

ZAGREB - nagrađeni natječajni radovi za zagrebačke trgove s arh. Ljubomirom Miščevićem
- Trg bana Jelačića 1978. godine, druga nagrada, prva nije dodjeljena
Kvaternikov trg, 1980. godine, druga nagrada
Preradovićev trg, 1984. godine, druga nagrada

ZAGREB - urbanističko rješenje centralnog gradskog prostora Trnja – treći Zagreb 1973. godine, nagrada

- urbanističko arhitektonsko rješenje centralnog gradskog prostora, središnje kompozicijske osovine Trnje-priobalje s arh. Lj. Miščevićem i suradnjom I. Petani i M. Turnšek 1981 godine, rad je nagrađen

BIHAĆ - urbanističko rješenje centra Bihaća s arh. Ljubomirom Miščevićem, 1982. godine, prva nagrada

VUKOVAR - urbanističko rješenje centra grada s arh. Lj. Miščevićem 1984. godine, prva nagrada

ISTRA-RABAC - urbanističko arhitektonsko rješenje centra grada, turističkog središta 1986. godine s arh. Ljubomirom Miščevićem, prva nagrada


MEĐUNARODNI NATJEČAJI

SKOPJE Međunarodni natječaj za centar Skopja s arh. F. Wenzler 1965. godine, podijeljena prva nagrada s timom Kenzo Tange iz Tokia, arh. Arata Isozaki, Sadao Vatanabe i izrada provedbenog plana. Rad je u cjelosti realiziran.

HELSINKI Natječaj za centar Helsinkia ESPO s arh. M. Maretićem 1967. godine

GRAZ Natječaj «Znak budućnosti» 1993. godine s arh. Lj. Miščevićem i S. Srnec

BERLIN International Competition for Urban Design Ideas Central District Spreeinsel 1994.,(1100 radova) s arh. Ljubomirom Miščevićem. Zahvalnost gradonačelnika Berlina dr. Volkera Hassemera.


ARHITEKTURA, NATJEČAJI I REALIZACIJE

Zavod za socijalno osiguranje i stambena zgrada Osijek, prva nagrada 1950. godine, realizacija.
Hotel Ogulin s Arh. Mirkom Maretićem, prva nagrada, Hotel Topusko, druga nagrada 1957. Upravna zgrada poduzeća «Rad» Karlovac 1967. godine, prva nagrada i realizacija.
Upravna zgrada poduzeća «Borovo» s arh. M. Salajem, prva nagrada 1961.
Hotel «Gradski podrum» u Zagrebu s arh. D. Bradićem, druga nagrada 1969. godine. Dom zdravlja «Gračac» s arh. D. Nedeljkovim i N. Koricom, druga nagrada 1969. godine.
Robna kuća «Slavonija tekstil» u Osijeku s arh. D. Bradićem, prva nagrada 1965. godine.
Zadružna banka i štedionica Osijek, projekt i realizacija 1959./61.
Stambene zgrade - Zagreb, Nazorova ulica, realizirano 1969./71.
Palača pravde Osijek, idejno rješenje, 1971. god.
Hotel «Indije», Banjole s arh. D. Bradićem, idejno rješenje iz 1968. godine.
Osijek, stambeno poslovni objekti, blok centar, 1969./72. realizirano.
Pula, Zlatne stijene, urbanističko-arhitektonsko rješenje hotelskog kompleksa s izvedbenom arhitekturom. Realiziran dio 1968./73..


ENCIKLOPEDIJSKA PRISUTNOST

Likovna enciklopedija Jugoslavije, 1987., str. 355.
Enciklopedija hrvatske umjetnosti, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1995., str. 583
Tko je tko u Hrvatskoj?, Psefizma, 1997./98., str. 292
Skopje resurgent. United Nation Development, New York, 1970., City centar, str. 313.-356.


IZLOŽBE ZNAČAJNIJIH RADOVA

Izlaganje na Zagrebačkom salonu, 1966.-1987.
Izložbe prostornih planova, generalnih urbanističkih planova, prostornih planova nacionalnih parkova, planova obnove i oživljavanja povijesnih aglomeracija.
X. bienale Slavonaca, Osijek 1985.

Izložba povodom 900 godina Zagreba – «Kako smo vidjeli i kako vidimo Zagreb»
pod pokroviteljstvom Skupštine grada Zagreba s arh. Lj. Miščevićem u staroj Gradskoj vijećnici.

Izložba «Osijek i njegova rijeka», HAZU, Muzej Hrvatske arhitekture, Zagreb, 2001, Osijek, 2003., Pečuh, 2004.

MONOGRAFIJA Planovi, projekti, realizacije
Monografija obuhvaća razvojne i urbanističke planove i projekte, arhitektonske projekte, realizacije i natječaje u razdoblju 1954.-1979. s osvrtima akademika prof.dr. Josipa Seissela i akademika prof. dr. Andre Mohorovičića.
Sveučilišna naklada Liber, Zagreb.

Za uspješan i značajan znanstveno-istraživački rad, stručni doprinos i društveno angažiranje primio je istaknuta društvena i stručna priznanja od kojih se ističu:

Odlikovanje - Orden rada sa zlatnim vijencem, ukazom predsjednika Republike Jugoslavije za rad na obnovi grada Skopja 1963. godine.
Srebrna plaketa grada Skopja

Priznanje ujedinjenih naroda za izradu Generalnog urbanističkog plana glavnog grada Republike Gvineje – Conakrya. Voditelj izrade plana i izrade urbanističkog rješenja centra vlade s rezidencijom predsjednika Republike 1963./65.

Zlatna značka Saveza urbanista Jugoslavije 1967. godine
Diploma u povodu svjetskog dana urbanizma i zaštite čovjekove okoline Saveza urbanista Jugoslavije

Nagrada grada Zagreba 1975. godine

Priznanje Skupštine grada Osijeka za izuzetan doprinos i zalaganje u izradi Generalnog urbanističkog plana «Osijek 2000» 1976. godine
«Zelena vrpca Vjesnika» za očuvanje prirodnih vrijednosti 1982. godine.

Povodom 900. godišnjice osnivanja Zagreba izradom prigodne izložbe «Kako smo vidjeli i kako vidimo Zagreb» arh. Radovan Miščević i sin arh. Ljubomir Miščević uz zahvalnost i pokroviteljstvo Skupštine grada Zagreba 7.10.1994. – posebno priznanje.

Priznanje Centra suvremene kulture u Barceloni (Centre contemporania de Barcelona CCRB) za primjer i realizaciju modela rijeke u gradu Osijeku 1999. godine.

Nagrada „Viktor Kovačić“ za životno djelo Udruženja hrvatskih arhitekata, 7.6.2006. godine.

Nagrada „Vladimir Nazor“ za 2011. godinu za životno djelo na području arhitekture i urbanizma. Nagrada je dodijeljena 19.6.2012. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice