Grad Sisak raspisuje natječaj

Raspisan je natječaj za izradu arhitektonskog rješenja za natkrivanje polivalentnog igrališta i rekonstrukciju Rekreacijskog centra „Zibel“ u Sisku.
GRAD SISAK raspisuje, organizira i provodi arhitektonski, javni, opći, od posebnog interesa za grad Sisak, za realizaciju, u jednom stupnju anonimni NATJEČAJ ZA IZRADU ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA ZA NATKRIVANJE POLIVALENTNOG IGRALIŠTA I REKONSTRUKCIJU REKREACIJSKOG CENTRA „ZIBEL“ U SISKU na lokaciji k.č. 549/1, k.o. Novi Sisak.

Evidencijski broj nabave: 6/14-7B

Registarski broj natječaja: 11-15/SI-A/NJN

SVRHA I CILJ natječaja su dobivanje kvalitetnih i stručno izrađenih prijedloga idejnog arhitektonskog rješenja i odabir najboljeg rješenja za natkrivanje polivalentnog igrališta i rekonstrukciju rekreacijskog centra „Zibel“ u Sisku, a koje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje projektno-tehničke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim troškovnicima za potrebe javne nabave radova) potrebne za izgradnju.

INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je GRAD SISAK, Rimska 26, 44 000 Sisak

Odgovorna osoba Raspisivača: Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je GRAD SISAK, Rimska 26, 44 000 Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta / prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada magistar inženjer arhitekture ili diplomirani inženjer arhitekture ili ovlašteni arhitekt upisan u imenik Hrvatske komore arhitekata.

ROKOVI:


Početak natječaja je 10. ožujka 2015. godine.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 30. ožujka 2015. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 11. svibnja 2015. godine do 12.00 sati.

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 05. lipnja 2015. godine.

NAGRADE:

Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada 25.000,00 kn
II. nagrada 15.000,00 kn
III. nagrada 10.000,00 knOCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik Ocjenjivačkog suda:
Ivo Vranjican, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja, predsjednik OS

Članovi ocjenjivačkog suda:
Goran Bobinac, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja
Goran Grgurač, prof., pročelnik upravnog odjela za kulturu i sport Grada Siska, predstavnik Raspisivača
Domagoj Broz, dipl. ing. građ. pročelnik upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, predstavnik Raspisivača
Novela Rimay Ferenčak, dipl. Ing. arh., ovlašteni arhitekt – urbanist, predstavnik Provoditelja

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
Milovan Zrakić, dipl. ing. građ.
Stručni savjetnik Ocjenjivačkog suda:
Mario Todorić, dipl. ing. građ.

Tehnička komisija:
Domagoj Vuković, dipl. ing. arh.
Domagoj Orlić, dipl. ing. prom.

Tajnik natječaja:
Biljana Pešun, dipl. ing. arh.

Natječaj raspisan je u skladu s Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13), u smislu čl. 45. i 46. tog Zakona, te Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

NATJEČAJNI ZADATAK

OPĆI UVJETI NATJEČAJA


izvor: HKA

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice