ECOVAST radionica 2010

KRAJOLIK HRVATSKOG ZAGORJA:
PROŠLOST, STANJE, PERSPEKTIVE

Tuheljske Toplice, 21. i 22. listopada 2010.
Radionica se odvija u sklopu projekta Hrvatske sekcije ECOVAST-a "Mali gradovi – obnova i održivi razvitak malih gradova i njihova okruženja u Hrvatskoj". Treći po redu međunarodni skup u sklopu projekta ove će se godine održati u Krapinsko-zagorskoj županiji, a kako se ove godine obilježava deset godina od donošenja Europske konvencije o krajoliku (ELC - European Landscape Convention) težište je stavljeno na krajolik.

Povijesna naselja i ostali elementi prostora integralni su dio prepoznatljivog kulturnog krajolika Hrvatskog zagorja, stoga je glavni cilj radionice jačanje svijesti (stručne i javne) o vrijednostima krajolika i potrebe njegova očuvanja kao važne komponente životnog prostora, propitivanju domaćih i međunarodnih praksi te formuliranju prijedloga za poboljšanje stanja.

Europsku konvenciju o krajoliku, koju je Hrvatska ratificirala 2004. godine, potrebno je učinkovitije uvesti u praksu što nužno zahtijeva i međusobno usklađivanje zakonskih obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Osim nacionalne, potrebna je i regionalna inicijativa. Krapinsko-zagorska županije jedna je od prvih županija koja je temu krajolika postavila kao jednu od ključnih u planiranju razvitka, a uloga ECOVAST-a kao udruge civilnog društva temelji se na poticanju regionalnih i lokalnih inicijativa, umrežavanju različitih dionika te različitim stručnim i savjetodavnim ekspertizama.

Ciljevi:
- naglasiti značaj očuvanja i zaštite krajolika, njegovih kulturnih i prirodnih sastavnica kao ključnog elementa prostornog identiteta, ali i razvojno gospodarskog potencijala u okviru obazrivog gospodarskog korištenja i razvitka;
- definirati ulogu prostorno-planske dokumentacije kao multidisciplinarnog alata za očuvanje i zaštitu krajolika;
- stvoriti platformu za dopune i izmjene zakonskih akata te izradu razvojnih projekata i programa koji uključuju i obuhvaćaju krajolik.

Zadaci:
 razmjena znanja i iskustava vezanih za upravljanje prostornim resursima krajolika (posebno prirodnom i kulturnom baštinom);
 usvanje novih stručnih znanja potrebnih za kreativnu suradnju svih dionika u procesu planiranja i korištenja potencijala krajolika;
 istraživanje načina implementacije ELC i analiza dosadašnjih odnosa prema krajoliku, naročito u procesima prostornog planiranja;
 formuliranje prijedloga za unapređivanje stanja.


Način rada:
Skup će se odvijati u formatu dvodnevne radionice organizirane u četiri tematske radne grupe u kojima će aktivno sudjelovati četrdesetak stručnjaka, znanstvenika, predstavnika regionalne i lokalne samouprave, upravnih tijela, udruga civilnog društva te gospodarstvenika iz Hrvatske, Slovenije i Austrije.
Na kraju dvodnevne radionice bit će održana javna prezentacija i diskusija na kojoj se očekuje aktivno sudjelovanje svih zainteresiranih, a posebno će biti otvorena za lokalne stanovnike te medije.

Tematski okviri (radne grupe):
1. Definicije, značenje i pravni okviri očuvanja i zaštite krajolika
2. Stanje krajolika i sustav prostornog uređenja
3. Modeli gospodarskog korištenja potencijala krajolika
4. Međunarodna iskustva u zaštiti i gospodarenju resursima krajolika, mogućnosti suradnje i potencijalni projekti

Sudionici radnih grupa su stručnjaci i znanstvenici raznih profila, predstavnici upravnih tijela i javnih ustanova (razina države, regionalne i lokalne samouprave), muzeja, turističkih zajednica, razvojne agencije, LAG-a, udruga civilnog društva, i ostalih zainteresiranih.


Javna prezentacija rezultata radionice održati će se u petak, 22. listopada 2010. u 14 sati u dvorcu Mihanović u Tuheljskim Toplicama.


Osim sudjelovanja na javnoj prezentaciji i plenarnoj raspravi još se je moguće (do 15. listopada 2010.) prijaviti za studijski obilazak doline Sutle u četvrtak, 21. listopada 2010. Izlet će obuhvaćati obilazak uz stručno vodstvo sljedećih lokacija: Tuheljske Toplice, Klanjec, Kumrovec i Zagorska Sela u Hrvatskoj te Podčetrtek, Olimje, Podsreda i park Kozjansko u Sloveniji.


Više informacija o radionici na stranici www.ecovast.hr

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice