Downscale

Downscale njiric+ arhitekti urbanizam

IDEJA/PROJEKT

njiric+ arhitekti
  • Grad: Samobor
  • Godina projekta: 2009
  • Godina izvedbe:
  • Tip građevine: urbanizam
Prva misao koja se nametne pri posjeti lokaciji – smanjiti mjerilo, oblikovnu izražajnost, ambicije, cijenu. Dom zdravlja arhitekta Mladena Vodičke kao predložak i polazište. Downscale kao zajednički nazivnik za cijelo promatrano područje. S obzirom na izvjesnu promjenu GUP-a, interpretirali smo koeficjent izgrađenosti na način koji omogućuje prostiranje kuće po terenu i primjereniju gradnju koja ne ide nužno u visinu. Da bi se izbjegle bilo kakve spekulacije oko zemljišta, poštovali smo zadani koeficjent iskoristivosti kao maksimum količine m2 na pojedinoj parceli.Uočeni slijed urbanih epizoda duž rječice Gradne nastoji se realizirati i na promatranom području i to putem organizacije proširenog parka, situiranjem caffea-vodenica (2x) uz obalu, topografskom kamuflažom (pre)velikih volumena, postavom deckova za piknik i grill-točaka u zoni novog parka, te transverzalnim povezivanjem s ostalim dijelovima grada. Hortikulturna obrada u cjelosti prati konzervatorske smjernice.
Parcelacija je poštovana u cijeloj zoni osim u području 4, gdje se predlaže preparcelacija, ali u povijesnom formatu – duboke parcele, okomite na Gajevu ulicu.Radi bolje transverzalne pješačke povezanosti i jasne hijerarhije kolnog prometa, ukida se nepotrebna veza (spojna ulica s Gajevom), a ta se javna parcela pretvara u zeleni potez koji sa zapada vodi na Novi trg.Oblikovanje je suzdržano i svedeno na dva materijala – žbuka i drvo, za cijelu zonu obuhvata.
vrh stranice