Deck parketi

Deck parketi Drvodizajn
Daske su obrađene sa dva lica. Jedna strana je glatko izbrušena, a druga sa profiliranom gaznom površinom koja sprječava klizanje. Debljine su 20 mm i dužine od 1000 do 3000 mm, širine 90 – 140 mmm. Polažu se na drvenu ili metalnu konstrukciju i učvrščuju nehrđajućim čeličnim vijcima sa gornje ili donje strane. Peporučljivo je podove premazati specijalnim uljima, a dodatna kemijska zaštita je nepotrebna.
vrh stranice