BIM mini konferencije i radionice

HKA nastavlja s projektom kojem je cilj informiranje o BIM procesu i popularizacija korištenja BIM tehnologije u Hrvatskoj.
Hrvatska komora arhitekata poziva Vas da joj se pridružite na BIM mini konferencijama i radionicama koje će se održati: 
30. rujna i 1. listopada 2016. godine u Zadru u Impact centru (prijavnica
21. i 22. listopada u Osijeku 
5. i 6. studenoga u Zagrebu te 
18. i 19. studenoga u Rijeci.

Kako je najavljeno HKA nastavlja s projektom kojem je ciljem informiranje o BIM procesu i popularizacija korištenja BIM tehnologije u Hrvatskoj.

Na navedenim lokacijama petkom će se održavati besplatne konferencije koje će Vam dati pregled općih informacija o BIM-u, što je to BIM proces, informacije o IFC i BCF formatima te BIM standardima, no prikazat će se i praktični primjeri izvedenih objekata!

Petkom poslije podne i subotom predviđene su besplatne BIM radionice koje će raditi podijeljene u tri grupe, a na svakoj ćete moći odabrati jedan software u kojem želite raditi:

ARCHICAD, ALLPLAN ILI REVIT.

Prijave su otvorene za Zadar.
U obrascu prijave molimo odaberite jednu radionicu za koje se prijavljujete!
Maksimalan broj prijava po radionici je 20.

Svaki polaznik na radionice treba ponijeti vlastito prijenosno računalo s instaliranim softverom! Po prijavi na određenu radionicu, dobit ćete uputu za instalaciju odgovarajućeg softvera!

Prisustvujte dvodnevnim događanjima u organizaciji Hrvatske komore arhitekata koji će Vam omogućit pregled teorijskog i praktičnog aspekta procesa, međunarodnog i lokalnog znanja i iskustva te time osigurati jačanje Vaših kompetencija prema europskoj i svjetskoj praksi!

PROGRAM:

BIM mini konferencija, petak, 30.9. Zadar

Vrijeme Predavač Tema

10,00 – 10,10 Matija Vinski, dipl. ing. arh. Uvodno predavanje BIM

10,10 – 10,25 Kimon Onuma, arhitektBuilding Informed Environments
video prezentacija

10,25 – 10,45 Marin Račić, dipl. ing. arh. Međunarodni BIM standardi

10,45 – 11,00 Hrvoje Šolman / Gianmarco  BIM u Facility managementu
Ćurčić Baldini, dipl. ing. arh.

11,00 – 11,15 Pauza za kavu

11,15 – 11,35 Nikola Miletić, dipl. ing. arh., Primjeri iz prakse (Allplan)
KAP4 d.o.o.

11,35 – 11,55 Zvezdana Galić, dipl. in. arh.,  Primjeri iz prakse (Revit)
StudioARS

11,55 – 12,15 Marin Račić dipl.ing.arh.,  Primjeri iz prakse (ArchiCAD) MR 2 arhitektonski studio

ArchiCAD BIM radionica: petak, 30.9.2016., Impact centar Zadar

Marin Račić, dipl. ing. arh.

14,00 – 15,30 ARCHICAD radionica

15,30 – 15,45 Pauza

15,45 – 17,15 radionica


Allplan BIM radionica: subota, 1.10.2016., Impact centar Zadar

Gianmarco Ćurčić Baldini, dipl. ing. arh.

9,00 – 10,30 ALLPLAN radionica

10,30 -10,45 Pauza

10,45 – 13,15 radionica


Revit BIM radionica: subota, 1.10.2016., Impact centar Zadar

Zvonimir Prgić, dipl. ing. građ.

9,00 – 10,30 REVIT radionica

10,30 -10,45 Pauza

10,45 – 13,15 radionica


Sudjelovanje na mini konferenciji u Programu stručnog usavršavanja HKA-a se vrednuje s dva (2) sata
HKA SU standarda iz područja

D3.1 BIM tehnologija

D3.3 Informacijski sustavi,

a sudjelovanje na radionici sa četiri (4) sata iz istih područja.

izvor: HKA
vrh stranice