Anketa Donji Grad

Ova anketa dio je istraživanja koje se provodi u sklopu Doktorskog znanstvenog studija „Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura“ na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Istraživanje se odnosi na Vaše stavove i mišljenja o urbanom prostoru Donjeg grada u Zagrebu. Želi se istražiti kako reagirate na različite vrste okoline, kako doživljavate promjene u urbanoj strukturi, koje urbane elemente možete identificirati kao gradske simbole, te koliko poznajete određene prostore Donjeg grada.

Molimo Vas da svojim odgovorima pridonesete uspjehu ovog istraživanja. Također molimo da ispunite cijelu anketu, jer nam je ona u protivnom neupotrebljiva. Napominjemo da je anketa potpuno anonimna i da će se dobiveni rezultati koristiti isključivo u znanstvene svrhe.
Za ispunjavanje ankete potrebno je cca. 30 minuta. Ukoliko želite napraviti pauzu, ostavite otvoren prozor s anketom i nastavite kasnije.

Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji!

Istraživanje se odnosi na prostor Donjeg grada kako je prikazan na karti.
ANKETA

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice