4 konstrukcijsko pojačanje betona

(lijepljenje čeličnih lamela epoksidnim sistemima)

PROBLEMATIKA STATIČKOG OSLABLJENJA NASTALOG USLIJED PROPADANJA KONSTRUKCIJE I ARMATURE ODREĐUJE JE Ll POTREBNA SANACIJA I/ILI POVEČANJE NOSIVOSTI KONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA. KOD RJEŠAVANJA TE PROBLEMATIKE MORAMO IMATI U VIDU I SUVREMENA ELEGANTNA TEHNOLOŠKA RJEŠENJA POBOLJŠANJA KONSTRUKCIJSKE NOSIVOSTI S UPOTREBOM LIJEPLJENIH ČELIČNIH LAMELA NA DONJE I BOČNE RUBOVE KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA.

4/A KONSTRUKCIJSKO POJAČANJE BETONA INJEKTIRANJEM TEKUĆOM EPOKSIDNOM SMOLOM
(profilirane čelične lamele)


Ispjeskariti čelične ploče do svijetlog sjaja metala, SA2 po skali Svenk standarda. Pripremite i očistite podlogu sve dok ne uklonite ostatke materijala.
Postavite čelične ploče na odgovarajuću udaljenost od podloge te ih mehanički učvrstite. Postavite cijevi za injektiranje te zapunite spojeve rubova čeličnih ploča i betonske podloge epoksidnim ljepilom Adesilex PG1.
Injektirajte Epojwt.

4/B KONSTRUKCIJSKO POJAČANJE BETONA TIKSOTROPNIM EPOKSIDNIM LJEPILOM
(ravne čelične lamele)


Ispjeskariti čelične ploče do svijetlog sjaja metala, SA2 po skali Svenk standarda. Pripremite i očistite podlogu sve dok ne uklonite ostatke materijala.
Nanesite Adesilex PG1 na leđnu stranu čeličnih ploča i na podlogu.
Postavite čelične ploče i učvrstite ih mehanički. Podupiranje čeličnih ploča mora trajati najmanje 24 sata.

vrh stranice