2 obnova armirano-betonskih konstrukcija

KAD SE ZNAKOVI PROPADANJA POJAVE NA VIDLJIVIM POVRŠINAMA, JEDINO RJEŠENJE JE OBNOVA KONSTRUKCIJE. OPSEG POTREBNIH RADOVA KOD OBNOVE OVISI 0 ŠIRINI I DUBINI OŠTEČENIH POVRŠINA. STOGA OVO POGLAVLJE 0 OBNOVI POVRŠINA OPISUJE BETON KOJI JE POVRŠINSKI OŠTEČEN, A POSEBNO NJEGOV ZAŠTITNI SLOJ IZNAD ARMATURE. NASUPROT TOME, POGLAVLJE 0 SANACIJI KONSTRUKCIJE OPISUJE OŠTEČENJA NA VEĆIM PODRUČJIMA BETONA, KADA OBNAVLJANJE PODRAZUMIJEVA I KONSTRUKCIJSKA DOPUNJNJA/PROMJENE. PRIKAZANI NAČINI SAMO SU NEKI OD PRIMJERA POVRŠINSKOG OBNAVLJANJA I SANIRANJA KONSTRUKCIJA.

2/A POVRŠINSIKA OBNOVA
konstrukcije koje nisu iziozene dinamičkim naprezanjima (fasade, balkoni itd.)

...jednokomponentnim mikroarmiranim tiksotropnim mortom s kontroliranim skupljanjem, srednjeg modula elastičnosti i normalnim vezanjem
Pripremite podlogu tako da strojno ili ručno uklonite oštećeni beton sve dok se ne postigne mehanički čvrsta i odgovarajuća gruba površina (ovaj se postupak lakše izvodi vodom pod vrlo visokim pritiskom -vodeni topovi).
Nanesite anti-korozivni premaz Mapefer na armaturne šipke koje su potpuno očišdene od rđe. Kako bi se dobila ukupna debljina od najmanje 2 mm, potrebno je nanijeti dva premaza četkom. Nakon toga pričekajte da se osuši (najmanje 4 sata kod 20°C).
Natopite podlogu vodom koja mora površinski oteći. Sanirajte beton mortom Mapegrout T40 u debljinamado najviše 35 mm u jednom sloju. Zagladite površ inu Mapefinish (kao zamjenu možete upotrijebiti Monofinish ili Planitop 100). Obojite Elastocolorom (dva sloja) nakon što se prethodno nanijeli Elastocolor Primer.

...jednokomponentnim mikroarmiranim brzovezujućim tiksotropnim mortom s kontroliranim skupljanjem, srednjeg modula elastičnosti i brzim vezanjem (30-40 minuta kod 20°C)
Pripremite podlogu tako da strojno ili ručno uklonite oštećeni beton sve dok se ne postigne mehanički čvrsta i odgovarajuća gruba površina (ovaj se postupak lakše izvodi vodom pod vrlo visokim pritiskom).
Nanesite anti-korozivni premaz Mapefer na armaturne šipke koje su potpuno očišćene od rđe. Kako bi se dobila ukupna debljina od najmanje 2 mm, treba nanijeti dva premaza četkom. Pričekajte da se osuši (najmanje 4 sata kod 20°C).
Natopite podlogu vodom koja mora površinski oteći. Sanirajte oštećeni beton mortom Mapegrout Rapido (fast-set) u debljini do najviše 25 mm u jednom sloju.
Zagladite površine Mapefinish (kao zamjenu možete upotrijebiti Monofinsih ili Planitop 100). Obojite Elastocolorom (dva sloja) nakon što se prethodno nanijeli Elastocolor Primer.

Konstrukcije koje su izložene slabom dinamičkom opterećenju, kao što su vibracije, temperaturne promjene itd. (npr. konstrukcije ili dijelovi zgrada koji mogu popucati uslijed vanjskih ponavijajućih onterećenja)

...jednokomponentnim mikroarmiranim tiksotropnim mortom s kontroliranim skupljanjem, srednjeg modula elastičnosti i fleksibilnim završnim slojem
Pripremite podlogu tako da strojno ili ručno uklonite oštećeni beton sve dok se ne postigne mehanički čvrsta i odgovarajuća gruba površina (ovaj se postupak lakše izvodi vodom pod vrlo visokim pritiskom).
Nanesite anti-korozivni premaz Mapefer na armaturne šipke koje su potpuno očišćene od rđe. Kako bi se dobila ukupna debljina od najmanje 2 mm, treba nanijeti dva premaza četkom. Pričekajte da se osuši (najmanje 4 sata kod 20°C).
Natopite podlogu vodom koja mora površinski oteći.
Sanirajte oštećeni beton mortom Mapegrout T40 u debljini do najviše 35 mm u jednom sloju.
Prekrijte površinu Mapelasticom. Dva nanosa ukupne debljine oko 2 mm moraju se nanijeti metalnom gladilicom. Ako površina nije ravna, prvo je zagladite Mapefinishom (kao zamjenu možete upotrijebiti Monofinish ili Planitop 100).
Zagladite Mapelastic spužvastom gladilicom nakon što ste nanijeli drugi tanki nanos (< 0.5 mm) proizvoda preko potpuno suhog prethodnog nanosa. Ako se ne zahtijeva posebno glatka površina, Mapelastic se može nanijeti strojem za špricanje. Obojite Elastocolorom u dvasloja.

Konstrukcije koje su iziožene jakim dinamičkim opterećenjima, kao što su stalne vibracije i česte temperaturne promjene (npr. konstrukcije manjih presjeka, montažne prefabricirane konstrukcije, mostovi itd.)

...dvokomponentnim mikroarmiranim tiksotropnim mortom s kontroliranim skupljanjem, niskog modula elastičnosti i fleksibilnim završnim slojem
Pripremite podlogu tako da strojno ili ručno uklonite oštećeni beton sve dok se ne postigne mehanički čvrsta i odgovarajuća gruba površina (ovaj se postupak lakše izvodi vodom pod vrlo visokim pritiskom).
Nanesite anti-korozivni premaz Mapefer na armaturne šipke koje su potpuno očikene od rđe. Kako bi se dobila ukupna debljina od najmanje 2 mm, treba nanijeti dva premaza četkom. Pričekajte da se osuši (najmanje 4 sata kod 20°C).
Natopite podlogu vodom koja mora površ'inski oteći. Sanirajte beton mortom Mapegrout BM u debljini od najviše 35 mm u jednom sloju.
Prekrijte površinu Mapelasticom. Dva nanosa oko 2 mm debljine moraju se nanijeti lopaticom. Ako površina nije ravna, prvo je zagladite Mapefinishom (kao zamjenu možete upotrijebiti Monofinish ili Planitop 100).
Zagladite Mapelastic spužvastom gladilicom nakon što ste nanijeli drugi tanki nanos (< 0.5 mm) proizvoda preko potpuno suhog prethodnog nanosa. Ako se ne zahtijeva glatka završna obrada, Mapelastic se može nanijeti strojem za špricanje. Obojite Elastocolorom u dvasloja.

2/B KONSTRUKCIJSKA SANACIJA
Konstrukcije koje nisu izložene dinamičkim opterećenjima

...jednokomponentnim mikroarmiranim tiksotropnim mortom s kontroliranim skupljanjem, visokih mehaničkih čvrstoča i srednje visokim modulom elastičnosti
Pripremite podlogutako dastrojno ili ručno uklonite oštećeni beton sve dok se ne postigne mehanički čvrsta i odgovarajuća gruba površina (ovaj se postupak lakše izvodi vodom pod vrlo visokim pritiskom).
Nanesite anti-korozivni premaz Mapefer na armaturne šipke koje su potpuno očikene od rđe. Kako bi se dobila debljina od najmanje 2 mm, treba nanijeti dva premaza četkonn. Pričekajte da se osuši (najmanje 4 sata kod 20°C).
Natopite podlogu vodom koja mora površinski oteći. Sanirajte oštedeni beton sa Mapegrout Tissotropicom (tixotropic). Mort se može nanijeti zidarskom lopaticom ili strojem za špricanje u debljini do najviše 35 mm u jednom sloju.
Zagladite površinu Mapefinishom (kao zamjenu možete upotrijebiti Monofinish ili Planitop 100).
Obojite Elastocolorom u dva sloja nakon što ste prethodno nanijeli Elastocolor Primer.

...tekućim jednokomponentnim mikroarmiranim mortom s kontroliranim skupljanjem, visokih mehaničkih čvrstoća i srednjevisokimmodulomelastičnosti
Pripremite podlogu tako da strojno ili ručno uklonite oštedeni beton sve dok se ne postigne mehanički čvrsta i odgovarajuća gruba površina (ovaj se postupak lakše izvodi vodom pod vrlo visokim pritiskom).
Nanesite anti-korozivni premaz Mapefer na armaturne šipke koje su potpuno očišćene od rđe. Kako bi se dobila debljina od najmanje 2 mm, treba nanijeti dva premaza četkom. Pričekajte da se osuši (najmanje 4 sata kod 20°C).
Natopite podlogu vodom koja mora površinski oted.
Sanirajte oštećeni beton mortom Mapegrout Colabile (hi-flow). Ako debljina koja se treba dodati iznosi više od 2 cm, pomiješajte Mapegrout Colabile (hi-flow) s 30-50% pijeska granulacije 5-8 mm. Nanošenje se izvodi lijevanjem morta u oplatu. Zagladite površinu (ako se zahtijeva) Mapefinishom (kao alternativu možete upotrijebiti Monofinish ili Planitop 100).
Obojite Elastocolorom u dva sloja nakon što ste prethodno nanijeli Elastocolor Primer.

...tekućom smjesom morta koju umjesto cementom pripremamo pomoću specijalnog ekspanzijskog veziva koje se miješa s pijeskom na gradilištu
Pripremite podlogu tako da strojno ili ručno uklonite oštedeni beton sve dok se ne postigne mehanički č'vrsta i odgovarajuća gruba površina (ovaj se postupak lakše izvodi vodom pod vrlo visokim pritiskom).
Nanesite anti-korozivni premaz Mapefer na armaturne šipke koje su potpuno očišćene od rđe. Kako bi se dobila debljina od najmanje 2 mm, treba nanijeti dva premaza četkom. Pričekajte da se osuši (najmanje 4 sata kod 20°C).
Natopite podlogu vodom koja mora površinski oteći.
Sanirajte oštećeni beton, lijevajući u otvore u betonu ili u oplatu mort koji ste pripremili Stabilcemom. Ako se traži zaglađivanje površine, nanesite Mapefinish (kao zamjenu možete upotrijebiti Monofinish ili Planitop 100).
Obojite Elastocolorom u dva sloja nakon što ste prethodno nanijeli Elastocolor Primer.

Konstrukcije izložene dinamičkim opterečenjima kao što su vibracije, temperaturne promjene itd. (npr. konstrukcije ili dijelovi zgrada koji mogu pucati zbog vanjskih ponavljajućih opterečenja)

...jednokomponentnim mikroarmiranim tiksotropnim mortom s kontroliranim skupljanjem, visokih mehaničkih čvrstoča, srednje visokim modulom elastičnosti te fleksibilnim završnim slojem
Pripremite podlogu tako da strojno ili ručno uklonite oštećeni beton sve dok se ne postigne mehanički čvrsta i odgovarajuća gruba površina (ovaj se postupak lakše izvodi vodom pod vrlo visokim pritiskom).
Nanesite anti-korozivni premaz Mapefer na armaturne šipke koje su potpuno očišćene od rđe. Kako bi se dobila debljina od najmanje 2 mm, treba nanijeti dva premaza četkom. Pričekajte da se osuš'i (najmanje 4 sata kod 20°C).
Natopite podlogu vodom koja mora površinski oteći.
Sanirajte oštećeni beton mortom Mapegrout Tissotropicom (tixotropic). Mort se može nanijeti zidarskom žlicom ili strojem za špricanje u debljini do najviše 35 mm u jednom sloju. Prekrijte površinu Mapelasticom. Dva nanosa debljine oko 2 mm moraju se nanijeti metalnom gladilicom. Ako površina nije ravna, prvo je zagladite Mapefinishom (kao zamjenu možete upotrijebiti Monofinish ili Planitop 100). Zagladite Mapelastic spužvastom gladiliconn nakon što ste nanijeli drugi tanki nanos (< 0.5 mm) preko potpuno suhog prethodnog nanosa. Ako se ne zahtijeva glatki završni nanos, Mapelastic se može nanijeti strojem za špricanje.
Obojite Elastocolorom u dva sloja.

...tekućim jednokomponentnim mikro-armiranim mortom s kontroliranim skupljanjem, visokih mehaničkih čvrstoća, srednje visokim modulom elastičnosti tefleksibilnim završnim slojem
Pripremite podlogu tako da strojno ili ručno uklonite oštećeni beton sve dok se ne postigne mehanički čvrsta i odgovarajuća gruba površina (ovaj se postupak lakše izvodi vodom pod vrlo visokim pritiskom).
Nanesite anti-korozivni premaz Mapefer na armaturne šipke koje su potpuno očišćene od rđe. Kako bi se dobila ukupna debljina od najmanje 2 mm, treba nanijeti dva premaza četkom. Pričekajte da se osuši (najmanje 4 sata kod 20°C).
Natopite podlogu vodom koja nnora površinski oteći.
Sanirajte oštećeni beton Mapegrout Colabile (hi-flow). Ako debljina koja se treba dodati iznosi više od 2 cm, pomiješajte Mapegrout Colabile (hi-flow) s 30-50% pijeska granulacije 5-8 mm. Nanošenje se izvodi lijevanjem morta u oplatu.
Prekrijte površinu s Mapelasticom. Dva nanosa debljine oko 2 mm moraju se nanijeti metalnonn gladilicom. Ako površina koja se obrađuje Mapelasticom nije ravna, najprije je izravnajte Mapefinishom (kao zamjenu možete upotrijebiti Monofinish ili Planitop 100). Zagladite Mapelastic spužvastom gladilicom nakon što ste nanijeli drugi tanki nanos (< 0.5 mm) preko potpuno suhog prethodnog nanosa. Ako se ne zahtijeva glatki završni nanos, Mapelastic se može nanijeti strojem za špricanje.
Obojite Elastocolorom u dva sloja.

...tekućom smjesom morta koju umjesto cementom pripremamo pomoću specijalnog ekspanzijskog veziva koje se miješa s pijeskom na gradilištu ifleksibilnim završnimslojem
Pripremite podlogu tako da strojno ili ručno uklonite oštećeni beton sve dok se ne postigne mehanički čvrsta i odgovarajuća gruba površina (ovaj se postupak lakše izvodi vodom pod visokim pritiskom).
Nanesite anti-korozivni premaz Mapefer na armaturne šipke koje su potpuno očišćene od rđe. Kako bi se dobila debljina od najmanje 2 mm, treba nanijeti dva premaza četkom. Pričekajte da se osuši (najmanje 4 sata kod 20°C).
Natopite betonsku podlogu i oplatu vodom koja morapovršinski oteći.
Sanirajte oštećeni beton lijevajudi mort u otvore u betonu ili u oplatu kojeg ste pripremili Stabilcemom.
Površinu potpunoprekrijte Mapelasticom. Masa se mora nanijeti metalnom gladilicom u ukupnoj debljini od najmanje 2 mm. Ako površina koja se obrađuje Mapelasticom nije ravna, najprije je izravnajte Mapefinishom (kao alternativu možete upotrijebiti Monofinish ili Planitop 100). Zagladite Mapelastic spužvastom gladilicom nakon što ste nanijeli drugi tanki nanos (< 0.5 mm) proizvoda preko potpuno suhog prethodnog nanosa. Ako se ne zahtijeva glatki završni nanos, Mapelastic se može nanijeti strojem za špricanje.
Obojite Elastocolorom u dva sloja.
vrh stranice