18 precizno sidrenje / zalijevanje

SIDRENJE I PODLIJEVANJE STROJEVA, METALNIH KONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA, NOSAČA I LEŽAJEVA ZAHTIJEVA SPECIFIČNE PROIZVODE KOJI SE VRLO MALO SKUPLJAJU TE DOBRO PRIANJAJU I NA BETONSKU PODLOGU TEMELJA I NA DIJELOVE STROJEVA KOJI SE UČVRŠĆUJU. OPISANI SISTEMI PRIMJERI SU UPOTREBE ODGOVARAJUČE ODABRANIH MATERIJALA I NJIHOVE UGRADNJE.

STROJEVI I BRAVARSKI KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI NA HORIZONTALNIM POVRŠINAMA

...lijevanjem tekućeg ekspanzijskog cementnog norta (promjer izbušene rupe mora biti dva puta veći od promjera šipke koja se sidri)
Ohrapavite površinu bušotine koja de se zapuniti (to se preporučuje kako bi mort bolje prianjao na podlogu).
Očistite površinu tako da potpuno uklonite cementnu skramu, masnoću, zdrobljene i slabo vezane dijelove.
Natopite površinu vodom (preporučuje se navlažiti površinu nekoliko sati prije sidrenja).
Pričekajte da višak vode oteće/ ishlapi.
Postavite sidro, stroj ili metalni konstruktivni element na mjesto sidrenja.
Ulijte Mapefill u šupljinu (lijevajte proizvod samo s jedne strane da pospješite oslobađanje mjehurića zraka).
Prekrijte površinu koja je na zraku PVC folijama kako biste je zaštitili od brzog isparavanja vode. Napomena: Za zapunjavanje šupljina koje imaju dimenzije veće od onih koje su naznačene u prospektu, dodajte u Mapefill do 30% čistog punila (promjer ovisi o veličini šupljine; obično se preporučuje maksimalan promjer 8-10 mm).

...lijevanjem tekućeg epoksi-ljepila (promjer izbušene rupe mora biti oko 4 mm veći od promjera šipke koja će se sidriti)
Pripremite površinu tako da potpuno uklonite cementnu skramu, masnoće, zdrobljene i slabo vezane dijelove.
Ako je površina čišćena vodom, pričekajte da se podloga potpuno osuši prije sidrenja.
Postavite sidro, stroj ili metalni konstruktivni element na mjesto sidrenja.
Pripremite Eporip (ljepilo se sastoji od dvije komponente: nemojte koristiti parcijalne količine; miješajte obje komponente dok ne dobijete potpuno homogenu masu).
Ulijte Eporip u šupljinu (lijevajte proizvod samo s jedne strane da pospješite oslobađanje mjehurića zraka).
Napomena: Za razliku od cementnih žbuka koje se mogu koristiti samo kada je veličina pukotine najmanje dva puta veća od promjera šipke koja se sidri, epoksi-smole se mogu koristiti čak i kada je promjer rupe približan promjeru šipke. Epoksidnesmole su volumenski stabilne, nemaju osobine rastezanja te se odlično vežu i na beton i na čelik.

...lijevanjem čiste epoksi-smole niske viskoznosti (promjer izbušene rupe mora biti oko 2 mm veći od promjera šipke koja se sidri)

Pripremite površinu tako da potpuno uklonite cementnu skramu, masnoće, zdrobljene i slabo vezane dijelove.
Ako je površina čišćena vodom, pričekajte da se podloga potpuno osuši prije sidrenja.
Postavite sidro, stroj ili metalni element na mjesto sidrenja.
Pripremite Epojet (proizvod se sastoji od dvije komponente: nemojte koristiti parcijalne količine; miješajte dvije komponente dok ne dobijete potpuno homogenu masu).
Ulijte Epojet u šupljinu (lijevajte proizvod samo s jedne strane da pospješite oslobađanje mjehurića zraka).
Napomena: Za razliku od cementnih žbuka koje se mogu koristiti samo kada je veličina pukotine najmanje dva puta veća od promjera šipke koja se sidri, epoksi-smole mogu se koristiti čak i kada je promjer rupe približan promjeru šipke. Epoksidne smole su volumenski stabilne, nemaju osobine rastezanja te se odlično vežu i na beton i na čelik.

SIDRA I BRAVARSKI KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI NA VERTIKALNIM POVRŠINAMA

Zapunjavanje tiksotropnim epoksi-mortom (promjer izbušene rupe mora biti oko 4 mm veši ed oremiera šinke knia se sidril
Očistite površinu tako da potpuno uklonite cementnu skramu, masnoće, zdrobljene i slabo vezane dijelove.
Ako je površina čišćena vodom, pričekajte da se podloga potpuno osuši prije sidrenja.
Pripremite Adesilex PG1 (epoksi-mort sastoji se od dvije komponente: nemojte koristiti parcijalne količine; miješajte obje komponente dok ne dobijete homogenu, ravnomjerno obojenu tiksotropnu pastu).
Ispunite šupljinu Adesilex PG1, lopaticom ili praznom silikonskom kartušom koja se mora napuniti proizvodom i istisnuti pištoljem za brtvljenje.
Postavite sidro, stroj ili metalni element na mjesto za sidrenje.
Uklonite višak proizvoda.
Završno obradite površinu lopaticom koju ste malo navlažili.
Napomena: Za razliku od cementnih žbuka koje se mogu koristiti samo kada je veličina pukotine najmanje dva puta veća od promjera šipke koja se sidri, epoksi-smole mogu se koristiti čak i kada je promjer rupe približan promjeru šipke. Epoksidnesmole su volumenski stabilne, nemaju osobine rastezanja te se odlično vežu i na beton i na čelik.
vrh stranice