17 brtvljenje trajno-elastičnim masama

DILATACIJSKE FUGE SU NEIZBJEŽAN SASTAVNI DIO SVAKE KONSTRUKCIJE KOJI PREDSTAVLJA NJEZINU SLABU TOČKU JER SU UVIJEK IZLOŽENE OPTEREČENJU. LOŠE DIMENZIONIRANA ILI ZAPUNJENA FUGA MOŽE POKAZATI FUNKCIONALNE PROBLEME VEĆ NAKON VRLO KRATKOG VREMENA. OBIČNO SE  PRORAČUN VELIČINE FUGE RJEŠAVA U FAZI PROJEKTIRANJA DOK SE U VEČINI SLUČAJEVA IZBOR PROIZVODA I NAČIN BRTVLJENJA OSTAVLJA STRUČNJACIMA. RJEĐE JE DEFINIRANA UPOTREBA PRIMJERENOG MATERIJALA I SAMA IZVEDBA KOJA SE UGLAVNOM PREPUŠTA PROCJENI SAMOGA IZVODAČA.OPISANI SISTEMI DAJU KORISNE INFORMACIJE O IZBORU MATERIJALA TE O POSTUPKU PRIMJENE.

DILATACIJSKE FUGE
Napomena: Dilatacijske fuge moraju biti pravilno dimenzionirane kako bi omogučile širenje i skupljanje zbog temperaturnih razlika i ostalih elemenata koji utječu na njihovo djelovanje. Brtvljenje se izvodi trajno-elastičnim kitom prema sljedećim pravilima:

0.5 cm = širina fuge < 1 cm
dubina zapunjenjafuge jednaka širini fuge
1 cm = širina fuge < 3 cm
dubina zapunjenjafuge jednaka 1/2 širine fuge
širina fuge = 3 cm
ne može se zapuniti/ brtviti trajno-elastičnim kitom, vet koristimo MAPEBAND PVC trake koje se postavljaju i učvrštuju na rubove Adesilexom PG1.

...na vertikalnim betonskim elementima i zidovima koji će se bojati
Očistite fuge po cijeloj dubini komprimiranim zrakom tako da potpuno uklonite prašinu, sve nevezane dijelove i ostalu nečistodu.
Umetnite Mapefoam (promjer trake treba biti malo veći nego širina fuge) u fugu, pazeći da ispravno odredite debljinu kita (debljina je jednaka širini za fuge do 1 cm, te 1/2 širine za fuge 1-3 cm).
Zaštitite vanjske rubove samoljepivom papirnatom trakom.
Zapunite fuge Mapeflexom AC4 (odrežite vrh kartuše prema veličini fuge i istisnite masu za brtvljenje pomoču pištolja za kartuše).
Uklonite višak mase za brtvljenje.
Zagladite površinu glatkom metalnom lopaticom prethodno lagano namočenoj u sapunici.

...na betonskim, drvenim, zidanim, poliesterskim i PVC elementima koji nisu izloženi pješačkom nekom drugom prometu
Očistite fuge po cijeloj dubini komprimiranim zrakom tako da potpuno uklonite prašinu, sve nevezane dijelove i ostalu nečistoču.
Umetnite Mapefoam (promjer trake treba biti malo veći nego širina fuge) u fugu, pazeći da ispravno odredite debljinu kita (debljina je jednaka širini za fuge do 1 cm te 1/2 širine zafuge 1-3 cm).
Zaštitite vanjske rubove samoljepivom papirnatom trakom.
Zapunite fuge Mapeflexom GB1 (odrežite vrh kartuše prema veličini fuge i istisnite kit iz kartuše specijalnim pištoljem).
Uklonite višak mase za brtvljenje.
Završno obradite površinu glatkom metalnom lopaticom lagano namočenom u sapunici prije nego se stvori površinski film.

...na betonu, drvetu, gipsu, opeki, u keramičkoj podnoj ili zidnoj oblozi i prirodnom kamenu, izloženi lananom ili oidačkom orometu
Očistite fuge po cijeloj dubini komprimiranim zrakom tako da potpuno uklonite prašinu, sve nevezane dijelove i ostalu nečistoču.
Umetnite Mapefoam (promjer trake treba biti malo veći nego širina fuge) u fugu, pazeći da ispravno odredite debljinu kita (debljina je jednaka širini za fuge do 1 cm te 1/2 širine zafuge 1-3 cm).
Zaštitite vanjske rubove samoljepljivom trakom. Nanesite Primer FD.
Zapunite fuge Mapesilom AC kada se prajmer osušio (odrežite vrh kartuše prema veličini fuge i istisnite masu za brtvljenje pomoču pištolja za kartuše).
Uklonite višak mase za brtvljenje.
Zagladite površinu glatkom metalnom lopaticom prethodno lagano namočenoj u sapunici.

...na prefabriciranim betonskim pločama za stambeno-poslovne i industrijske objekte te na vanjskim fasadnim oblogama od keramike i prirodnoga kamena
Očistite fuge po cijeloj dubini komprimiranim zrakom tako da potpuno uklonite prašinu, sve nevezane dijelove i ostalu nečistoču.
Umetnite Mapefoam (promjer trake treba biti malo veči nego širina fuge) u fugu pazeči da ispravno odredite debljinu kita (debljina je jednaka širini za fuge do 1 cm te 1/2 širine zafuge 1-3 cm).
Zaštitite vanjske rubove samoljepljivom papirnatom trakom.
Nanesite Primer FD.
Zapunite fuge Mapesilom LM (odrežite vrh kartuše prema veličini fuge i istisnite masu za brtvljenje pomoču pištoljaza kartuše).
Uklonite višak mase za brtvljenje.
Zavrino obradite površinu glatkom metalnom lopaticom prethodno lagano namočenoj u sapunici prije nego se stvori površinski film.

...na industrijskim podnim oblogama od betona, keramičkih pločica, guma i PVC-a koje su izložene visokim mehaničkim opterečenjima transportnih sredstava u unutarnjoj i vanjskoj manipulaciji
Očistite fuge po cijeloj dubini komprimiranim zrakom tako da potpuno uklonite prašinu, nevezane dijelove i ostalu nečistodu.
Umetnite Mapefoam (promjer trake treba biti malo yeti nego širina fuge) u fugu, pazeći da ispravno odredite debljinu kita (debljina je jednaka širini za fuge do 1 cm te 1/2 širine zafuge 1-3 cm).
Zaštitite vanjske rubove samoljepljivom papirnatom trakom.
Zapunite fuge lijevajudi Mapeflex PU21
Uklonite višak mase za brtvljenje.
Zagladite površinu glatkom metalnom lopaticom.

...na podnim oblogama izloženima velikom witisku i habanju, koje zahtijevaju visoku otpornost na ugljikovodik kao npr. na ierodromima, parkiralištima, u servisnim lanicama I garažama.

Očistite fuge po cijeloj dužini komprimiranim zrakom tako da potpuno uklonite prašinu, sve nevezane dijelove i ostalu nečistodu.
Umetnite Mapefoam (promjer trake treba biti malo yeti nego širina fuge) u fugu, pazeći da ispravno odredite debljinu kita (debljina je jednaka širini za fuge do 1 cm te 1/2 širine zafuge 1-3 cm).
Zaštitite vanjske rubove samoljepljivom papirnatom trakom.
Zapunite fuge lijevajudi Mapeflex PB27.
Uklonite višak mase za brtvljenje.
Zagladite površinu fuge glatkom metalnom lopaticom.

PUKOTINE U ŽBUCI I VERTIKALNIM GRAĐEVINSKIM ELEMENTIMA
(pukotine kao posljedica rastezanja i skupljanja zbog temperaturnih promjena)

Ove se pukotine često javljaju na spojevima vertikalnih zidanih površina i armirano-betonskih stupova zbog različitih koeficijenata toplinskog rastezanja tih dvaju materijala.
Produbite i raširite pukotine brusilicom kako biste napravili fugu najmanje 1 cm duboku i 0.5 cm široku.
Očistite pukotine po cijeloj dubini vodom pod visokim pritiskom tako da potpuno uklonite prašinu i ostatke materijala. Umjesto vodom, površinu možete očistiti pomoću komprimiranog zraka.
Pričekajte dok se podloga potpuno osuši.
Umetnite Mapefoam u fugu pazeći da ispravno odredite debljinu kita. Promjer trake treba biti malo veći nego širina fuge.
Zaštitite vanjske rubove samoljepljivom papirnatom trakom.
Zapunite fugu Mapeflexom AC4 (odrežite vrh kartuše prema veličini fuge i istisnite masu za brtvljenje pomoču pištoljaza kartuše).
Zagladite površinu glatkom metalnom lopaticom koju ste prethodno namočili u sapunici.
Uklonite zaštitnu samoljepljivu traku s još vlažnih rubova te uklonite višak mase za brtvljenje čistom vodom.
Napomena: Mapeflex AC4 se no smije koristiti na objektima koji su stalno potopljeni vodom.
vrh stranice