10 izravnavanje, zaglađivanje i niveliranje

OVO JE JEDNA OD TEHNIKA KOJA SE NAJČEŠĆE KORISTI U FAZI ZAVRŠNE OBRADE BETONSKIH POVRŠINA, ŽBUKA I PODOVA. ZAGLAĐIVANJEM, IZRAVNAVANJEM I NIVELIRANJEM UKLANJAMO POVRŠINSKE NEPRAVILNOSTI LIJEVANOGA BETONA, GRUBOST PRODUŽNE ŽBUKE PRIJE BOJANJA TE PODOVA PRIJE POLAGANJA KERAMIKE, TEPIHA, OBLOGA OD PVC-A, DRVENIH I GUMENIH OBLOGA, PLUTA I PARKETA.

Kod prisustva šupljina u površini (zapunjavanje i zaglađivanje)
...brzovezujućim i brzostvrdnjavajućim jednokomponentnim mortom

Operite površinu vodom pod visokim pritiskom tako da uklonite prašinu i ostalu nečistoću. Ako su na površini ostaci sredstva za premazivanje oplate, prethodno ih odstranite 10%-tnom otopinom sode (NaOH) u vodi i isperite velikom količinom čiste vode.
Zapunite šupljine Planitopom 100, koristed metalnu gladilicu. Ako je potrebno, zagladite cijelu površinu istim proizvodom do milimetarske debljine (<5 mm). Završno obradite spužvastom gladilicom.
Obojite površinu Elastocolorom u dva sloja nakon što ste prethodno nanijeli Elastocolor Primer ili drugu zaštitnu boju za vanjsku primjenu.

...normalno vezujućim jednokomponentim mortom
Operite površinu vodom pod visokim pritiskom tako da uklonite prašinu i ostalu nečistotu. Ako su na površini ostaci sredstva za premazivanje oplate, prethodno ih odstranite 10%-tnom otopinom sode (NaOH) u vodi i isperite velikom količinom čiste vode.
Zapunite šupljine Monofinishom koristeći metalnu gladilicu. Ako je potrebno, zagladite cijelu površinu istim proizvodom do milimetarske debljine (< 4 mm). Završno obradite spužvastom gladilicom.
Obojite površinu Elastocolorom u dva sloja nakon što ste prethodno nanijeli Elastocolor Primer ili drugu zaštitnu boju za vanjsku primjenu.

Kod gnijezda od šljunka nastalih prilikom betoniranja
Operite površinu vodom pod visokim pritiskom tako da uklonite prašinu i ostalu nečistoću. Ako su na površini ostaci sredstva za premazivanje oplate, prethodno ih odstranite 10%-tnom otopinom sode (NaOH) u vodi i isperite velikom količinom čiste vode.
Zapunite gnijezda Planitopom 100 kojeg ste pomiješali s 30% pijeska krupnoče 0-2 mm. Kao zamjenu možete koristiti mortove Mapegrout Rapido (fast set) ili Mapegrout T40. Po potrebi zagladite cijelu površinu Planitopom 100 ili Monofinishom.
Obojite površinu Elastocolorom u dva sloja nakon što ste prethodno nanijeli Elastocolor Primer ili drugu zaštitnu boju za vanjsku primjenu.

Kod površina izloženih mehaničkom opterećenju (npr. vibracije, preopterećenja itd), fizikalnom opterećenju (toplinska odstupanja, ciklusi smrzavanja / otapanja), kemijskom opterećenju (karbonizacija, morska voda, soli protiv smrzavanja na cestama itd.)
Operite površinu vodom pod visokim pritiskom tako da uklonite prašinu i ostalu nečistoču. Ako su na površini ostaci sredstva za premazivanje oplate, odstranite ih prethodno 10%-tnom otopinom sode (NaOH) u vodi i isperite velikom količinom čiste vode.
Zagladite neravne i grube dijelove površine Planitopom 100 (kao zamjenu možete koristiti Monofinish ili Mapefinish).
Nanesite prvi sloj Mapelastica lopaticom ili strojem zatorketiranje. Nanesite drugi tanki sloj (< 0.5 mm) Mapelastica. Završno obradite spužvastom gladilicom. Ukupna debljina mora biti oko 2 mm.
Ako završna obrada nije potrebna, zaglađivanje Planitopom 100 (Monofinish ili Mapefinish) može se izbjeći. Međutinn, u ovom slučaju sve eventualne neravnine na betonskoj površini neće se moći potpuno zagladiti Mapelasticom.

ŽBUKE

Fasade sa mikro-pukntinama
Širina pukotine < 0.2 mm

Ovaj se postupak preporuča kada pukotine nisu veće od 0,2 mm i nisu izložene pomacinna uslijed konstrukcijskog djelovanja.
Operite površinu vodom pod visokinn pritiskom tako da uklonite prašinu i ostalu nečistodu.
lzravnajte i zagladite površinu ako je potrebno Monofinishom (kao zamjenu možete koristiti Planitop 100). Nanesite Elastocolor Primer nakon što se mort za zaglađivanje potpuno osušio.
Obojite Elastocolorom u dva sloja.
Napomena: Elastocolor nije primjeren za zapunjavanje pukotina koje se javljaju zbog skupljanja žbuke nakon nanošenja boje.

0.2 mm < širina pukotine < 0.5 mm
Ovaj se postupak preporuča kada pukotine nisu veće od 0,5 mm i nisu izložene pomacima uslijed konstrukcijskog djelovanja.
Operite površinu vodom pod visokim pritiskom tako da uklonite prašinu i ostalu nečistoću.
tzravnajte i zagladite površ'inu ako je potrebno Monofinishom (kao zamjenu možete koristiti Planitop 100). Nanesite prvi sloj Mapelastica. Nanesite drugi tanki sloj (< 0.5 mm) Mapelastica nakon što se prvi sloj osušio. Završno obradite spužvastom gladilicom. Ukupna debljina mora biti oko 2 mm.
Obojite Elastocolorom u dva sloja.

0.5 mm < širina pukotine < 1 mm
Ovaj se postupak preporuča kada pukotine nisu veće od 1 mm i nisu izložene pomacima uslijed konstrukcijskog djelovanja.
Operite površinu vodom pod visokim pritiskom tako da uklonite prašinu i ostalu nečistoću. lzravnajte i zagladite površinu ako je potrebno Monofinishom (kao zamjenu možete koristiti Planitop 100). Nanesite prvi sloj Mapelastica lopaticom te u njega odmah umetnite alkalno otpornu Mrežicu od staklenih vlakana. Nanesite drugi tanki sloj (< 0.5 mm) Mapelastica nakon što se prvi sloj osušio. Završno obradite spužvastom gladilicom.
Obojite Elastocolorom u dva sloja.

Neispucane fasade
... normalno vezujušim mortom za debljine do 4 mm

Uklonite postojeću boju ručno, struganjem, ili strojno, pjeskarenjem. Uklonite sa žbuke svu nečistotu dok ne dobijete čvrstu površinu bez prašine. Natopite podlogu vodom koja mora površinski teći.
lzravnajte Monofinishom do nnaksimalne debljine od 4 mm.
Obojite Elastocolorom u dva sloja nakon što ste prethodno nanijeli Elastocolor Primer (kao zamjenu koristite boju Silexcolor ili zagladite Silexcolorom Tonachino ili Silexcolorom Marmorino nakon što ste prethodno nanijeli Silexcolor Primer).

... brzovezujučim i brzostvrdnjavajutim mortom za debljine do 5 mm
Uklonite postojeću boju ručno, struganjem, ili strojno, pjeskarenjem.
Uklonite sa žbuke svu nečistotu dok ne dobijete čvrstu površinu bez prašine i ostalih nečistoća.
Natopite podlogu vodom koja mora površinski ted. lzravnajte Planitopoma 100 do maksimalne debijine od 5 nnnn.
Za slojeve debljine veće od 5 mm za izravnavanje koristi se Planitop 100 pomiješan s pijeskom odgovarajude krupnode (nnaks. 30%). Obojite Elastocolorom u dva sloja nakon š'to ste prethodno nanijeli Elastocolor Primer (kao zamjenu koristite boju Silexcolor ili, pak, zagladite Silexcolorom Tonachino ili Silexcolorom Marmorino nakon što ste prethodno nanijeli Silexcolor Primer).

... normalno vezujučim mortom srednje elastičnosti za debljine do 4 mm
Uklonite postojedu boju ručno struganjenn ili strojno, pjeskarenjem.
Uklonite sa žbuke sve ostatke dok ne dobijete čvrstu površinu bez prašine.
Natopite podlogu vodom koja mora površinski ted. lzravnajte Adesilexom FIS 13 pomiješanim s cementom, maksimalne debljine 4 mm. Na mjestima gdje postoje mikro-pukotine, u podložnoj žbuci umetnite alkalno otpornu Mrežicu od staklenih vlakana.
Obojite Elastocolorom u dva sloja nakon što ste prethodno nanijeli Elastocolor Primer.

.. normalno vezujućim mortom za debljine 3-15 mm
Uklonite postojeću boju ručno, struganjem, ili strojno, pjeskarenjem.
Uklonite sa žbuke sve ostatke dok ne dobijete čvrstu površinu bez prašine i ostalih nečistoda.
Natopite podlogu vodom koja mora površinski ted. lzravnajte Porocolom debljine 3-15 mm.
Obojite Elastocolorom u dva sloja nakon što ste prethodno nanijeli Elastocolor Primer (kao zamjenu koristite Silexcolor boju ili jednostavno zagladite Silexcolorom Tonachino ili Silexcolorom Marmorino nakon što ste prethodno nanijeli Silexcolor Primer).

PODLOGE SA SAMORAZLIJEVNIM BRZOVEZUJUĆIM I BRZOSUŠEĆIM MASAMA NA CEMENTNOJ OSNOVI

...na Mapecem, Topcem, cementne estrihe te betonske ploče u unutarnjim prostorijama
Provjerite na osnovi tehnoloških smjenica kvalitetu podloge, prianjanje na donji sloj, mehaničku neoštećenost, te preostatak vlage u njoj.
Uklonite ostatke materijala, prašinu i ostalu nečistoću. Zalijte Eporipom sve napukline u podlozi te posipajte suhim pijeskom.
Pripremite podlogu Primerom G razrijeđenim u omjeru od 1:1 do 1:3 (ovisno o upijanju vode u podlogu) kako biste vezali preostalu prašinu i smanjili prekomjerno upijanje vode ravnom četkom ili špricanjem. Prije nanošenja mase mora se dobro upiti u podlogu, nikako ne smijemo čekati više od 12 sati.
lzravnajte / zagladite / nivelirajte podlogu Ultraplanom, nakon što se Primer G potpuno upio, samorazlijevne izravnavajuće mase visoke mehaničke čvrstode (P3 po UPEC skali) za debljine nanosa 1-10 mm. Kao zamjenu možete koristiti Plano 3 za debijine nanosa 2-10 mm, Novoplan 21 za debljine nanosa 1- 5 mm i Ultraplan Maxi za debljine nanosa 3-30 mm. Gore spomenute mase za izravnavanje mogu se nanositi pumpom. Koristite tiksotropnu masu Nivorapid za izravnavanje, zaglađivanje kosih i vertikalnih površinate za saniranje i izravnavanje rampi, stepenica i kosih površina debljine sloja 1-10 mm (za debljine do 50 mm Nivorapid miješamo s pijeskom odgovarajude veličine zrna do najviše 30%).
Na tennperaturi +23°C te relativnoj vlazi zraka 50%, mogude je polagati keramičke pločice 3 sata nakon nanošenja Ultraplana, 2 sata nakon nanošenja Nivorapida i 4 sata nakon nanošenja Plano 3, Novoplana 21 i Ultraplana Maxi.

Podloge s malim sadržajem vlage u unutarnjim prostorima

Podloge s malim sadržajem vlage postavljaju se preko parne brane. Moraju imati postotak vlage manji od 0,5% težinski i biti mehanički postojane po cijeloj debljini i odgovarati tehnološkim smjernicama o pripremi cjelokupne površine podloge.
Sastružite i potpuno uklonite prašinu s površine. Pripremite podlogu s koncentriranim (ne miješa se s vodom) Primerom G, Eco-primom R ili Mapeprimom SP.
lzravnajte/zagladite/nivelirajte suhi estrih Ultraplanom, samorazlijevnom izravnavajudom masom visoke mehaničke čvrstoće (P3 po UPEC skali) debljine 2-10 nnm. Kao zamjenu koristite Plano 3 (P3 po UPEC skali) za debljinu 2-10 mm, Novoplan 21 za debljine nanosa 1-5 mm i Ultraplan Maxi za debljinu 3-30 mm. Gore spomenute mase za izravnavanje mogu se nanositi pumpom. Koristite tiksotropnu smjesu Nivorapid za izravnavanje, zaglađivanje površina koje nisu horizontalne te za saniranje i izravnavanje rampi, stepenica i kosih površina za debljine sloja 1-10 nnm (za debljine do 50 mm Nivorapid miješamo s pijeskom odgovarajuće veličine zrna do najviše 30 %).
Na tennperaturi +23° C i relativnoj vlazi zraka 50% mogude je polagati keramičke pločice 3 sata nakon nanošenja UltraplanA, 2 sata nakon nanošenja Nivorapida i 4 sata nakon nanošenja Plano 3, Novoplan A21 i Ultraplana Maxi.

POSTOJEĆE KERAMIČKE PODNE OBLOGE


Provjerite prianja li podna obloga dobro na podlogu. Očistite oblogu 10%-tnom otopinom sode (NaOH) u vodi, zatim dobro isperite čistom vodom.
lzravnajte/zagladite/nivelirajte postojeću keramiku pomoću UltraplanA, samorazlijevne izravnavajude mase visoke mehaničke čvrstode (P3 po UPEC skali) za debljine 1-10 mm. Kao zamjenu koristite Plano 3 za debljine 2-10 mm, Novoplan 21 za debijine nanosa 1- 5 mm i Ultraplan Maxi za debijinu 3 -30 mnn. Gore spomenute mase za izravnavanje mogu se nanositi pumpom. Za kose i vertikalne površine koristite tiksotropnu masu Nivorapid za izravnavanje u debijinama 1-10 mm (za debijine do 50 mm Nivorapid miješamo s pijeskom odgovarajuće veličine do najviše 30 %).
Na temperaturi +23° C i relativnoj vlazi zraka 50%, nnogude je polagati keranničke pločice 3 sata nakon nanošenja Ultraplan, 2 sata nakon nanošenja Nivorapida i 4 sata nakon nanošenja Plano 3, Novoplana 21 i Ultraplana Maxi.

POSTOJEĆE DRVENE PODNE OBLOGE

Provjerite je li drvena obloga dobro pričvršćena za podlogu. Uklonite ostatke boje, laka, masnoće i druge nečistoće. Zapunite fuge u drvenoj oblozi (ako su otvorene) Nivorapidom pomiješanim s Latexom Plus (alternativa Mapeflexa C4).
tzravnajte / nivelirajte postojeću podnu oblogu samorazlijevnom mikroarmiranom masom Fiberplan debljine 3-10 mm nakon što ste prethodno nanijeli temeljni premaz MAPEPRIM SP (alternativa Eco-primer).
U slučajevima kada su u pitanju kose površ'ine, koristite tiksotropni mort Nivorapid za izravnavanje pomiješan s Latexom Plus.
Natemperaturi od +23°C i relativnoj vlazi zraka od 50 % mogu se polagati keramičke pločice 12 sati nakon nanošenja Fiberplana i 24 sata nakon nanošenja Nivorapida pomiješanog s Latexom Plus.

BAZENI, KANALI I SPREMNICI ZA TEKUĆINE
Neagresivne tekućine

Operite površ'inu vodom pod visokim pritiskom tako da uklonite prašinu i ostale nečistoće. Ako su prisutna sredstva za premazivanje oplate, najprije površinu očistite 10%-tnom otopinom kaustične sode (NaOH), a zatim dobro isperite čistom vodom. Nanesite Mapefinish metalnom gladilicom, špricom ili strojem zažbukanje. Završno obradite spužvastom gladilicom.
Obojite površinu Mapecoatom W kad je Mapefinish potpuno suh kako biste olakšali čišćenje i održavanje.

Agresivne tekućine
Operite površinu vodom pod visokinn pritiskom tako da uklonite prašinu i ostale nečistode. Ako su prisutna sredstva za premazivanje oplate, najprije površinu očistite 1 0%-tnom otopinom kaustične sode (NaOH), a zatinn dobro isperite čistom vodom. Nanesite Mapefinish metalnom gladilicom, špricom ili strojem za žbukanje. Završno obradite spužvastom gladilicom.
Obojite Duresilom EB ili Mapecoatom W nakon što se Mapefinish potpuno osušio.

Vrlo agresivne tekućine
Operite površinu vodom pod visokim pritiskom tako da uklonite prašinu i ostale nečistoće. Ako su prisutna sredstva za premazivanje oplate, najprije površinu očistite 10%-tnom otopinom kaustične sode (NaOH), a zatim dobro isperite čistom vodom. Nanesite Mapefinish u debljini do 4 mm metalnom gladilicom, špricom ili strojem za žbukanje. Zagladite spužvastom gladilicom.
Obojite Mapecoatom I 24 nakon što se Mapefinish potpuno osušio.

BLOKOVI OD LAGANOG BETONA, SILIKATNI BLOKOVI I ŠUPLJA BLOK OPEKA (najveća debljina sloja 15 mm)

Očistite površinu tako da se potpuno odstrane sve nečistoće, prašina, slabo prianjajući dijelovi itd. Laganonamočite površinu čistom vodom. Nanesite Porocol metalnom gladilicom u debljini 3-15mm. Zagladite spužvastom gladilicom.
Obojite Elastocolorom u dva sloja nakon što ste prethodno nanijeli Elastocolor Primer ili neku drugu zaštitnu boju za unutarnju i vanjsku primjenu (npr. Silexcolor).

PLOČE OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA, POLIURETANA I PLUTA

Uklonite prašinu i ostalu nečistoću.
Nanesite prvi sloj Adesilex FIS 13 pomiješanog s cementom u omjeru 1:1 metalnom gladilicom. U njega odmah utisnite alkalno otpornu Mrežicu od staklenih vlakana.
Nanesite drugi sloj Adesilex FIS 13 metalna gladilica nakon što se prvi sloj potpuno osušio. Završno obradite površinu metalnom gladilicom ili spužvastom gladilicom. Pustite da veže najmanje 7 dana.
Obojite Silexcolorom Tonachino nakon što ste prethodno nanijeli Silexcolor Primer.

vrh stranice