1 priprema površine

OČISTITE ŽBUKU, BETON I SVE OSTALE VRSTE PODLOGE RUČNO ILI STROJNO KAKO BI SE ODSTRANILA PRAŠINA, CEMENTRA SKRAMA, ULJE, MASNOĆE, NEPOZNATE TVARI, RĐA, SLABO PRIANJAJUĆI TE SVI KONTAMINIRANI DIJELOVI KOJI SU BILI IZLOŽENI DJELOVANJU AGRESIVNIH MEDIJA. TAJ POSTUPAK MORA SE IZVODITI DOK SE NE DOBIJE ČISTA, ČVRSTA I ZDRAVA PODLOGA.
PRIKAZANI NAČINI SAMO SU OPĆENITI PRIKAZ PRAVILNOG I ODGOVARAJUĆEG POSTUPKA KOJEG TREBA SLIJEDITI KOD PRIPREME POVRŠINE.

1/A RUČNO I/ILI STROJNO

Obijanje
Obavija se malim ručnim ili strojnim (pneumatskim) alatom kako biste dobili hrapavu cementnu površ'inu te tako stvorili grubu podlogu za bolje prionude sanacijskog sloja morta. U slučaju korištenja mortova s kontroliraninn skupljanjem, nahrapavljena površina prianjanja koju postižemo obijanjem, uključujući otvaranje armature, predstavija kompenzator njihovog djelovanja ufazi hidratacije.

Brušenje
Ohrapavite betonsku površinu brusnim papirom, kamenom ili pločama. To se obavija ručnim ili strojnim alatima. Time se ujedno odstranjuju površinske naslage. Svi ostaci i slabo vezani dijelovi betonske konstrukcije moraju se odstraniti usisavanjenn, ispuhivanjem komprimiranim zrakom ili pranjem kako bi se stvorili uvjeti za nanošenje sanacijskih slojeva.

Četkanje

Čelične površine
Čišćenje čeličnih površina, kao što su ankeri temelja, čelične spone, profili, sidra, armature i kablovi, izvodi se strojnim ili ručnim četkanjem do stupnja kvalitete SA3 po skali Svenk standarda.

Površine na osnovi cementnih veziva (betonske ploče, žbuke, estrisi, nosači)
Čišćenje betonskih površina - betonskih ploča, žbuka, estriha i nosača koji će se u narednoj fazi obradivati postupcima zaglađivanja, bojanja, nanošenja epoksipremaza, vodonepropusnih sistema ili će se pak oblagati završnim oblogama, npr. keramičkim pločicama, izvodi se s namjerom odstranjivanja cementne skrame i ostataka slabo vezanih dijelova konstrukcije.

Odmašćivanje sredstvima za čišćenje

Čišćenje cementnih površinate postojećih podnih i zidnih keramičkih obloga izvodi se pranjem s 10%- tnom otopinom kaustične sode (NaOH) u vodi ili industrijskim sredstvima za čišćenje kako bi se u potpunosti uklonila masnoća, ulja, sredstva za odvajanje oplate itd.
Nakon odmašćivanja, potrebno je temeljito isprati površinu velikom količinom čiste vode.

1/B STROJNO

Čišćenje vodom pod visokim pritiskom
Čišćenje površina na osnovi cementnih veziva izvodi se vodom pod visokim pritiskom dok se potpuno ne uklone slabo vezani dijelovi konstrukcije, ostaci materijala ili betonate ostale nečistoće organskoga ili anorganskogaporijekla.

Hidrodinamička priprema površina
Priprema betonske konstrukcije izvodi se vodom pomoću visokotlačnih pumpi pod pritiskom većim od 800 atm kako bi se uklonili ostaci betona, sve vrste nečistoda, tragovi rđe od armaturnih šipki te kako bi površina bila dovoljno gruba za sljedeće nanošenje mortaza saniranje.

Mokro pjeskarenje pod visokim pritiskom
S ciljem odstranjivanja nepoznatih sredstava zagađivanja, vodenih otapalate ostataka materijala dok se ne dobije zdrava i čista površina, priprema cennentnih površina izvodi se kremeninn pijeskom i vodom pod pritiskom. Čitava armatura mora se očistiti do stupnja sjaja SA2 po skali Svenk standarda.

Suho pjeskarenje
Da bi se uklonila rđa i ostaci čestica, priprema cennentnih površina i armaturnih šipki izvodi se kremenim pijeskom uz pomoć odgovarajućih strojeva. čitava armatura mora se očistiti do stupnja sjaja SA2 po skali Svenkstandarda.

Itokanje
Lagano udaranje čekidem po betonskoj površini kako bi se dobila vrio gruba površina podloge, pogodno jeza postizanje dobrog prianjanja mortova za saniranje i ostalihžbuka.

Uklanjanje prašine
Uklanjanje prašine i ostataka s površine koja se sanira, izravnava ili boji, vrši se industrijskinn usisavanjem ili zrakom pod pritiskom.

Pjeskarenje čeličnom kuglicama
Kako bi podloga postala gruba i hrapava te tako pogodna za sljedeći nanos materijala na osnovi cennenta ili reakcijskih smola, obrada betonske podloge pjeskarenjem vrši se pomodu čeličnih magnetnih kuglica.

Frezanje betonskih podova
S namjerom uklanjanja slabo prianjajućih ili oštetenih slojeva debljih od 1 cm, obrada betonskih podloga vr'ši se odgovarajudim strojevima. Ovaj se postupak izvodi kako bi se pripremila podloga za daljnje saniranje nanoš'enjemcementnih mortova.
Prije pob'etka saniranja, suvišan nnaterijal i prašinu potpuno odstranite pomoću industrijskih strojeva za usisavanje.
vrh stranice