• PRINT
  • E-MAIL
A A A
materijali

Schöck Isokorb - drvene konstrukcije

Schöck Isokorb® - drvene konstrukcije

Nosivi toplinsko izolacijski element koji omogućava toplinsko izolirani priključak slobodno prepuštene drvene konstrukcije na armirano betonsku ploču.
Element prenosi poprečnu silu i moment savijanja.
Omogućava visok stupanj prefabrikacije
Jednostavna ugradnja skračuje vrijeme montaže na gradilištu.
Sastoji se od armaturne košare (s integriranim slojem toplinske izolacije) koja se priključuje na rub ploče i „sablje“ za pričvršćivanje drvene konstrukcije.
Dijelovi elemenata koji su izloženi vremenskim utjecajima izrađeni su od nehrđajućeg čelika, otpornog na koroziju
  • Share |

BRZA PRETRAGA

POKROVITELJI

Prefa
-
-