• PRINT
 • E-MAIL
A A A
arhitekti

NFO

Kata Marunica, d.i.a.

Rođena 1982. u Zagrebu. Diplomirala 2006. na AF Sveučilišta u Zagrebu. 2006. se zapošljava se kao projektant u Radionici arhitekture d.o.o. Godine 2007. upisuje Doktorski znanstveni studij „Arhitektura“. 2008. otvara vlastiti ured, NFO d.o.o., s Nenadom Ravnićem. Od 2008. radi kao asistent na Katedri za arhitektonsko projektiranje, AF Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica je Sekcije mladih DAZ-a od 2010.

Sudjeluje na više arhitektonsko-urbanističkih natječaja te osvaja nekoliko nagrada.

Nenad Ravnić. d.i.a.

Rođen 1979. u Rijeci. Diplomirao 2005. na AF Sveučilišta u Zagrebu. Od 2002. do 2004. radi kao projektant u Konstruktoru d.o.o. , a od 2004. do 2008. u Radionici arhitekture d.o.o. 2008. otvara vlastiti ured, NFO , s Katom Marunicom. Od 2009. radi kao asistent na Katedri za arhitektonsko projektiranje, AF Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2003. sudjeluje na arhitektonsko-urbanističkim natječajima te osvaja više nagrada.
Županija: Grad Zagreb
Grad: Zagreb
Adresa: Ksaver 152
Web: www.nfo.hr
Mail: info@nfo.hr
Tel.: 098381144

Područje djelovanja

 • ostalo
 • arhitektonsko-urbanističko rješenje
 • glavni projekt
 • idejni projekt za lokacijsku dozvolu
 • idejni projekt za uvjete građenja
 • izrada vizualizacija
 • izvedbeni projekt
 • krajobrazno uređenje
 • projekt interijera
 • savjetovanje
 • stručni nadzor
 • troškovnici
 • urbanistički plan

Funkcionalni tipovi

 • otvoreni javni prostori
 • zgrade za odgoj i obazovanje
 • obiteljske kuće
 • građevine za sport i rekreaciju
 • ugostiteljska namjena
 • urbanizam
 • zgrade javne namjene
 • Share |

BRZA PRETRAGA

POKROVITELJI

Velux
-
-